Skip to main content

Eventuell brist på fordon i färdtjänst och sjukresor i Skåne

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2012 17:02 CEST

Taxibil Syds konkurs gör att det under morgondagen (29 mars) och även nu under kvällen kan bli viss brist på fordon i färdtjänst och sjukresor, framförallt gäller det fordon som transporterar liggande resenärer.

De områden som berörs mest är nordvästra, mellersta och sydvästra Skåne, vår bedömning är att nordöstra och sydöstra Skåne inte är berörda i någon större omfattning.

Under dagen har Skånetrafiken haft fortsatt dialog med konkursförvaltaren och personal från Taxibil Syd med syfte att säkerställa antalet fordon i trafik för att se till att våra kunder kan få en trygg och säker resa framöver både ur ett kortsiktigt som långsiktigt perspektiv. Tyvärr har det nu visat sig att fordonsskicket inte i alla delar är vad Skånetrafiken förvänta sig.

- Vi tror att de allra flesta av våra kunder ska kunna få de resor som man har beställ och inom en rimlig tid. För resenärer som kräver liggande transport kan det tyvärr bli längre väntetider då det i läget är just dessa fordon som vi har akut brist på, sägerLars Hellström, trafikområdeschef för Serviceresor på Skånetrafiken.

Samtidigt pågår arbetet med att få till en direktupphandling för att säkerställa transporterna inom sjukresor och färdtjänst framöver.

- Skånetrafiken vill också passa på att ge en eloge till alla våra förare som gör sitt allra bästa och verkligen ser till att våra kunder får en bra service under ansträngda och ovissa förhållande, avslutarLars Hellström.

Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i regionen. Varje år görs fler än 140 miljoner resor med Skånetrafikens 103 tåg, 540 regionbussar, 360 stadsbussar och 300 serviceresefordon. All trafik utförs på entreprenad. Omsättningen är cirka 3,2 miljarder. www.skanetrafiken.se