Skip to main content

Skånetrafiken har tagit över stadsbussarna i Lund

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2013 12:09 CEST

Måndagen den 1 april tog Skånetrafiken över ansvaret för stadsbusstrafiken i Lund. Därmed har Skånetrafiken nu ansvaret för all linjetrafik i Skåne. 

För resenärerna märks ingen skillnad utan nuvarande entreprenör Bergkvarabuss kör vidare till och med den 18 augusti 2013. Därefter tar Nettbuss Stadsbussarna över trafiken. 

Skånetrafikens förhoppning är att även framöver bibehålla en mycket tät dialog med Lunds kommun för att värna om stadsbusstrafikens lokala förustättningar. Tanken är även att ytterligare tydliggöra kopplingen med omgivande regionbusstrafik och tågtrafik då en stor andel av stadsbussresenärer även använder sig av andra trafikslag på längre sträckor.

För mer information, kontakta:

Jonathan Pershav, Affärsutvecklare Trafikområde Lund, Tfn 0451-28 86 13

Skånetrafikens presstjänst, Tfn 0451-28 85 03

Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 149 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 340 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,3 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se