Skip to main content

Skånetrafiken i höjd beredskap med anledning av covid-19

Pressmeddelande   •   Mar 12, 2020 17:39 CET

Med anledning av smittan covid-19 har en enig kollektivtrafiknämnd gett Skånetrafiken i uppdrag att bevaka, utreda och vidta eventuella åtgärder i syfte att säkerställa en trygg trafik för Skånes resenärer.
En konkret åtgärd är att Skånetrafiken idag beslutat att återbetala 30-dagarsbiljetter till Danmark.

Med anledning av smittan covid-19 har en enig kollektivtrafiknämnd gett Skånetrafiken i uppdrag att bevaka, utreda och vidta eventuella åtgärder i syfte att säkerställa en trygg kollektivtrafik för Skånes kollektivtrafikresenärer.

- Vi följer utvecklingen varje dag och vi vet inte idag vad som händer imorgon. Därför är det viktigt att Skånetrafiken som förvaltning känner att det finns ett starkt stöd och handlingsutrymme från politiken för att vidta nödvändiga åtgärder för att begränsa spridningen av covid-19 i Skåne. De ska inte behöva vänta in en långsam politisk process för att kunna fatta beslut, säger Carina Zachau (M), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

- Med dagens beslut har en enig kollektivtrafiknämnd ställt sig bakom att ge Skånetrafiken ett mandat att agera för att minska smittspridning och begränsa konsekvenserna för våra resenärer om det inte är möjligt att resa kollektivt. Givetvis hoppas vi att det inte ska behövas, men det dagliga arbetet måste präglas av fullt förtroende för att kunna vidta nödvändiga åtgärder, säger Lars Hansson (C), 1:e vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.

- Det är viktigt att vi alla tar vårt ansvar för att stoppa spridningen av covid-19. Vi politiker behöver göra vad vi kan för att underlätta situationen. Därför har kollektivtrafiknämnden idag gett Skånetrafiken i uppdrag att utreda och genomföra nödvändiga åtgärder för att minska konsekvenserna för den enskilde resenären, säger Andreas Schönström (S), 2:e vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Skånetrafiken följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och Region Skånes Smittskydd. Utifrån dessa rekommendationer har Skånetrafiken i nuläget inga restriktioner eller förändringar i trafiken. Inte heller uppmanas resenärer att vidta några speciella åtgärder, förutom de åtgärder som Region Skåne rekommenderar som att tvätta händerna ofta och noggrant, stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk och att hosta eller nysa i armvecket.

På grund av covid-19 ser Skånetrafiken även över sina rutiner vad avser städning av fordon. Skånetrafiken städar sina fordon varje dag. Städningen är i linje med Smittskydd Skånes rekommendationer.

Resor till och från Danmark
 DSB fattade nyligen beslut om att återbetala köpta biljetter i Danmark. Som ett led i dagens beslut i nämnden har även Skånetrafiken bestämt att köpta och aktiverade periodbiljetter för de kunder som köpt biljett till Danmark kan återbetalas. Beslutet gäller för resterande dagar. De kunder som önskar återbetalning kan kontakta Skånetrafikens kundtjänst eller kundcenter.

- Vi välkomnar den politiska tydligheten och Skånetrafiken är berett att vidta de åtgärder som kan komma att behövas för att bibehålla en effektiv kollektivtrafik, säger Linus Eriksson, trafikdirektör på Skånetrafiken.

Skånetrafiken är en del av Region Skåne och följer löpande utvecklingen när det gäller covid-19. Om det kommer nya rekommendationer avseende resor och resenärer kommer Skånetrafiken att agera därefter.

Skånetrafiken ska löpande återrapportera eventuella åtgärder med anledning av covid-19 till kollektivtrafiknämnden.


För mer information, kontakta:

Carina Zachau (M), ordförande kollektivtrafiknämnden, nås genom politisk sekreterare Helena Nanne, på 072-199 83 85.

Lars Hansson (C), vice ordförande kollektivtrafiknämnden, nås genom politisk sekreterare Linus Hannedahl på 044-309 30 44.

Andreas Schönström (S), 2:e vice ordförande i kollektivtrafiknämnden, nås på 070-911 68 97 eller vi politisk sekreterare Emma Bruce på 044-309 30 54.

Linus Eriksson, trafikdirektör på Skånetrafiken, nås genom Skånetrafikens presstjänst 0451-28 85 03.

Pernilla Lyberg, chef försäljning och marknad på Skånetrafiken nås genom Skånetrafikens presstjänst 0451-28 85 03.

Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Varje dag reser över 450 000 människor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 000 serviceresor – till jobbet, familjen och vännerna. Genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till en bättre miljö, ett levande landskap och ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.

Skånetrafiken är en förvaltning som ansvarar för kollektivtrafiken inom Region Skåne. Vi omsätter cirka 6,8 miljarder kronor och varje år görs fler än 170 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg, Krösatågen och serviceresefordon

www.skanetrafiken.se