Skip to main content

Skånetrafiken inför sjukresor för drive-in-provtagning

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2020 07:29 CET

Som en utökad service till vården, och av omsorg till kunder i riskgrupper, inför nu Skånetrafiken så kallade provtagningsresor för serviceresekunder. Detta innebär att sjukvårdspersonal kommer ut och genomför provtagning i fordonet.

- Vi behöver arbeta aktivt med åtgärder och säkerhet i den svåra och utsatta situation vi befinner oss i. Tillsammans med sjukvården och trafikföretagen hjälps vi åt att minimera riskerna för våra kunder, säger Titti Unosdotter, affärsområdeschef för Serviceresor.


I dagsläget finns inga restriktioner för att åka sjukresor eller färdtjänst på grund av det nya coronaviruset. Nu inför Skånetrafiken en tidsbegränsad åtgärd för att värna om personer i riskgrupper och försöka minimera smittspridningen. Kollektivtrafiknämnden beslutade den 25 mars att tillfälligt erbjuda en ny typ av resa, en så kallad provtagningsresa. Beslutet kan komma att förlängas utifrån behov och efter utvärdering.

Provtagningsresor innebär att kunden transporteras till en vårdinrättning. Sjukvårdspersonal går ut och genomför provtagning i fordonet så att kunden snabbt kan åka hem igen.

- Denna lösning har arbetats fram för att undvika att personer, som ingår i riskgrupper, ska vistas i väntrum i onödan. De ska inte behöva skrivas in på akutmottagningen och ta sjukvårdspersonalens resurser i anspråk när belastningen är hög, säger Titti Unosdotter, affärsområdeschef för Serviceresor. 

Arbetsrutiner har tagits fram med akutmottagningen i Ängelholm, men erbjuds i hela Region Skåne för att ge ökad service till hälso- och sjukvården.


Sedan tidigare är det klart att Skånetrafikens serviceresor i mån av plats erbjuder sina resenärer att resa ensamma i fordonen. Beslutet gäller fram till och med den 25 april, men kan komma att förlängas.


För mer information, kontakta:
Titti Unosdotter, affärsområdeschef Serviceresor nås via Skånetrafikens presstjänst 0451-28 85 03.

.

Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Vi gör det enkelt att resa hållbart. Varje dag gör människor cirka 465 000 resor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 000 serviceresor – till jobbet, familjen och vännerna. Våra resor med bussar och tåg är märkta med Bra Miljöval och genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till ett hållbart samhälle, en bättre miljö och ett levande landskap. Det ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.

Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne med uppdrag att erbjuda hållbara kollektiva resor i Skåne. Vi omsätter cirka 6,2 miljarder kronor och varje år görs fler än 170 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg, Krösatågen och serviceresefordon. All trafik körs av olika trafikföretag på entreprenad.

www.skanetrafiken.se