Skip to main content

Skånetrafiken välkomnar prövning av bussförarnas möte med kund

Pressmeddelande   •   Mar 19, 2020 16:17 CET

Fackförbundet kommunal har idag skickat en begäran om en så kallad arbetsmiljö­åtgärd till Skånetrafikens trafikföretag.

I sin begäran kräver fackförbundet Kommunal att Skånetrafiken ska hindra resenärer från att använda de främre dörrarna på Skånes bussar. Dessutom kräver Kommunal att deras medlemmar ska få slippa att validera resenärernas biljetter.

Skånetrafiken följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Skånes smittskydd. I dagsläget rekommenderar dessa myndigheter inga extra restriktioner för kollektivtrafiken med anledning av covid-19.

- Vi stöder oss på de svenska myndigheternas rekommendationer i våra beslut och bedömningar, säger Skånetrafikens trafikdirektör Linus Eriksson och fortsätter:

- Det är bra om frågan prövas; huruvida förare – och alla andra grupper i samhället som idag möter kunder – ska fortsätta att göra just det. Även när samhället arbetar med att stoppa spridningen av covid-19.

Skånetrafiken fortsätter sin dagliga dialog med sina trafikföretag. Vidare har Skånetrafiken redan godkänt att trafikföretagen kan stänga av sittplatserna närmast förarna. Inte på grund av smittorisk, men för att möta eventuell oro från förarna.

- Skånes bussförare har en viktig roll i att upprätthålla en samhällsfunktion som bland annat innebär att hjälpa alla att ta sig till och från sin arbetsplats, säger Linus Eriksson.

Skulle Folkhälsomyndigheten och Region Skånes smittskydd ändra sina rekommendationer kommer givetvis Skånetrafiken att följa dessa.


Att begära arbetsmiljöåtgärder innebär att skyddsombud kan begära åtgärder i arbetsmiljön av arbetsgivaren, med stöd av 6 kap. 6a § arbetsmiljölagen. I detta fall har fackförbundet Kommunal lämnat en begäran om arbetsmiljöåtgärder till trafikföretag verksamma i Skåne.


För mer information, kontakta: Linus Eriksson, trafikdirektör på Skånetrafiken, nås genom Skånetrafikens presstjänst 0451-28 85 03.

Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Vi gör det enkelt att resa hållbart. Varje dag gör människor cirka 465 000 resor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 000 serviceresor – till jobbet, familjen och vännerna. Våra resor med bussar och tåg är märkta med Bra Miljöval och genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till ett hållbart samhälle, en bättre miljö och ett levande landskap. Det ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.

Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne med uppdrag att erbjuda hållbara kollektiva resor i Skåne. Vi omsätter cirka 6,2 miljarder kronor och varje år görs fler än 170 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg, Krösatågen och serviceresefordon. All trafik körs av olika trafikföretag på entreprenad.

www.skanetrafiken.se