Skip to main content

Tilldelningsbeslut om ny busstrafik i Trelleborg

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2018 16:28 CEST

Måndagen den 8 oktober tog kollektivtrafiknämndens presidie tilldelningsbeslut om att Bergkvarabuss ska ansvara för busstrafiken i Trelleborg med trafikstart i december 2019. Uppdraget omfattar stadsbusstrafiken med eldrift samt bussar för regiontrafik.

- Det här är ett led i det rödgröna styrets arbete för att göra kollektivtrafiken mer attraktiv med effektiva och miljövänliga lösningar. Eldrivna bussar är bra för miljön och minskar dessutom bullernivåerna i stadsmiljön. Det här blir ett rejält lyft för stadstrafiken i Trelleborg, säger Stefan Svalö (S), regionråd och ordförande för kollektivtrafiknämnden i Region Skåne.

- Vi gratulerar Bergkvarabuss till det nya avtalet som träder i kraft i december 2019. Samtidigt vill vi tacka Transdev för väl utfört uppdrag i pågående avtal. Vi har fått flera bra anbud och vi ser fram emot en fortsatt god resandeutveckling i det kommande avtalet som även innehåller nyheter som elektrifierad stadstrafik och nya bussar i regiontrafiken, säger Magnus Wikforss, affärsområdeschef buss, Skånetrafiken

Avtal kan tecknas först efter att tiden för avtalsspärr löpt ut.

För mer information, kontakta:

Stefan Svalö (S), ordförande kollektivtrafiknämnden nås genom Henrik Månsson (S), pressekreterare 0725 - 97 14 27

Magnus Wikforss, affärsområdeschef buss, Skånetrafiken, nås genom Skånetrafikens presstjänst 0451-28 85 03

Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Varje dag reser över 250 000 människor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 000 serviceresor – till jobbet, familjen och vännerna. Genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till en bättre miljö, ett levande landskap och ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.

Skånetrafiken är en förvaltning som ansvarar för kollektivtrafiken inom Region Skåne. Vi omsätter cirka 5,3 miljarder kronor och varje år görs fler än 164 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg, Krösatågen och serviceresefordon

www.skanetrafiken.se