Skip to main content

Bokslutskommuniké 2003

Dokument   •   Feb 13, 2004 12:47 CET

Skanska-koncernens nettoomsättning för helåret 2003 minskade med 6 procent till 132.879 (142.033) Mkr. Resultatet efter finansiella poster ökade till 4.072 (73) Mkr, medan sysselsatt kapital minskade till 24,5 (31,6) miljarder kronor.
Licens Creative Commons erkännande (?)

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera