Skip to main content

Anders Göransson ny chef för Skanskas internrevision

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2013 09:56 CET

Anders Göransson har utsetts till ny internrevisionsdirektör på Skanska och tillträder den 10 december 2013. Anders Göransson har under det gångna året lett Operational Performance Center som stödjer arbetet med att göra Skanskas bostäder mer effektiva och kostnadstransparenta. Han har arbetat på Skanska sedan 1986, bland annat i positioner som affärsenhetschef för Skanska Industrial Production Nordic (IPN), chef för Nordic Procurement Unit (NPU) och VD för Myresjöhus. Anders efterträder Anders Blomqvist, som har beslutat att lämna Skanska.

Skanskas internrevision är utformad för att uppfylla de krav som ställs i den svenska koden för bolagsstyrning och för att stärka den interna kontrollen. Koncernstaben är direkt underställd styrelsens revisionskommitté och under ledning av Peter Wallin, ekonomi- och finansdirektör på Skanska.

– Jag är verkligen glad över att ha Anders Göransson ombord. Han har gedigen erfarenhet av Skanska, efter att ha arbetat i ett stort antal verksamhetsgrenar och geografiska områden. Vi är i färd med att integrera vår internrevision närmare våra riskhanteringsförfaranden och samtidigt utveckla kraven inom internrevision. Anders har både den kompetens och det goda omdöme som krävs för att möta denna utmaning, säger Peter Wallin, vice VD och ekonomi- och finansdirektör på Skanska.

För ytterligare information kontakta:

Katarina Grönwall, kommunikationsdirektör, Skanska AB, tel: + 46 76 142 88 77

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2012 uppgick till 132 miljarder kronor.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy