Skip to main content

Bokslutskommuniké, januari–december 2016

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2017 09:50 CET

Skanska bokslutskommuniké, januari−december 2016 (jämfört med januari-december 2015)

Sammanfattning

- Intäkterna uppgick till 151,3 (154,9) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade intäkterna med 1 procent.

- Rörelseresultatet uppgick till 8,2 (6,5) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade rörelseresultatet med 27 procent. Nedskrivningar i projektutvecklingsverksamheten uppgick till cirka 500 Mkr. Jämförelseperioden inkluderar nedskrivningar i Byggverksamheten till ett belopp om 750 Mkr.

- Resultatet per aktie ökade med 33 procent till 15,89 (11,96) kronor.

- Styrelsen föreslår en utdelning om 8,25 (7,50) kronor per aktie.

- Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till –1,2 (7,7) miljarder kronor.

- Operativa finansiella tillgångar uppgick till 10,6 (30 september 2016; 9,2) miljarder kronor.

- Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 170,2 (122,1) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade orderingången med 40 procent. Orderstocken uppgick till 196,3 (30 september 2016; 191,6) miljarder kronor.

- Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 3,5 (3,9) miljarder kronor, motsvarande en rörelsemarginal om 2,6 (2,8) procent, justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 7 procent.

- Rörelseresultatet i projektutvecklingsverksamheten uppgick till 5,8 (4,0) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade rörelseresultatet med 44 procent.

- Avkastning på sysselsatt kapital i projektutvecklingsverksamheten uppgick till 18,4 (14,9) procent.

- Nettodesinvesteringar i projektutvecklingsverksamheten uppgick till 0,8 (3,9) miljarder kronor.

Denna rapport kommer även att presenteras på en telefonkonferens och webcast den 3 februari klockan 8.30. Webcasten direktsänds på Skanskas webbplats http://group.skanska.com/sv/investerare/ , där en inspelning också kommer att finnas tillgänglig i efterhand. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08–505 564 74, +44 2033 645 374, eller +1 855 753 2230. Denna samt tidigare releaser finns även på http://group.skanska.com/sv/investerare/ .

För ytterligare information, kontakta:

Peter Wallin, Ekonomi– och Finansdirektör, Skanska AB, tel 010–448 8900
André Löfgren, Direktör Investor Relations, Skanska AB, tel 010–448 1363
Katarina Grönwall, Kommunikationsdirektör, Skanska AB, tel 010–448 8877
Edvard Lind, Presschef, Skanska AB, tel 010–448 8808

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Skanska AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. 

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 43 100 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.