Skip to main content

Bokslutskommuniké januari−december 2009

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2010 08:56 CET

Januari − december 2009 jämfört med januari − december 2008

- Intäkterna uppgick till 136,8 (143,7) miljarder kronor.
- Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 5 222 (4 086) Mkr.
- I byggverksamheten minskade intäkterna i kronor med 6 procent och justerat för valutaeffekter minskade de med 11 procent.
- Rörelsemarginalen i byggverksamheten ökade till 3,9 (2,7) procent.
- Rörelseresultatet i byggverksamheten ökade med 34 procent och uppgick till 5 047 (3 761) Mkr.
- Under året avyttrades kommersiella fastigheter till ett värde om 3 279 (3 537) Mkr med ett försäljningsresultat uppgående till 887 (1 238) Mkr.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till 5 021 (4 410) Mkr.
- Årets resultat uppgick till 3 628 (3 157) Mkr och per aktie till 8,73 (7,44) kronor.
- Operativt kassaflöde före skatt, finansieringsverksamhet och utdelning uppgick till 7 033 (1 422) Mkr.
- Vid årets utgång uppgick räntebärande nettofordran till 12,5 (9,2) miljarder kronor.
- Orderingången ökade med 2 procent och uppgick till 128,8 (126,5) miljarder kronor. Justerat för valutaeffekter minskade orderingången med 3 procent.
- Orderstocken om 136,5 (142,4) miljarder kronor motsvarar 13 (11) månaders produktion.
- Styrelsen föreslår en utdelning om 6,25 (5,25) kronor per aktie varav 5,25 (5,25) kronor per aktie som ordinarie utdelning och 1,00 (0,00) kronor per aktie som extrautdelning.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy