Skip to main content

Bokslutskommuniké, januari−december 2010

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2011 09:05 CET

Januari−december 2010 jämfört med januari−december 2009

Redovisningsprinciper, segments- och IFRS redovisning, se sid 4 (se bifogad PDF)

-     Intäkterna uppgick till 121,7 (135,8) miljarder kronor.

-     I byggverksamheten minskade intäkterna med 13 procent i kronor och med 9 procent justerat för valutaeffekter.

-     Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 5 339 (5 172) Mkr, en förbättring med 3 procent.

-     Rörelseresultatet i byggverksamheten minskade med 10 procent och uppgick till 4 388 (4 870) Mkr. Rörelsemarginalen förbättrades och uppgick till 3,9 (3,7) procent.

-     Resultatet efter finansiella poster uppgick till 5 304 (4 939) Mkr, en förbättring med 7 procent.

-     Årets resultat uppgick till 3 940 (3 595) Mkr.

-     Resultatet per aktie uppgick till 9,54 (8,65) kronor enligt redovisning per segment och till 9,76 (10,16) enligt IFRS.

-     Operativt kassaflöde före skatt, finansieringsverksamhet och utdelning uppgick till 6 269 (7 225) Mkr.

-     Räntebärande nettofordran uppgick till 9,9 (8,1) miljarder kronor.

-     Orderingången ökade med 2 procent och uppgick till 131,4 (128,8) miljarder kronor. Justerat för valutaeffekter ökade orderingången med 6 procent.

-     Orderstocken om 147,1 (136,5) miljarder kronor motsvarar 16 (13) månaders produktion.

-     Försäljningsavtal avseende Autopista Central tecknat som tidigare kommunicerats.

För ytterligare information kontakta:
Hans Biörck, Ekonomi- och Finansdirektör, Skanska AB, tel 010-448 8832
Pontus Winqvist, direktör Investor Relations, Skanska AB, tel 010-448 8851
Karin Lepasoon, Kommunikationsdirektör, Skanska AB, tel 010-448 8874
Peter Gimbe, Presschef, Skanska AB, tel 010-448 8838, 070-543 88 38

Denna rapport kommer även att presenteras på en press- och telefonkonferens den 10 februari klockan 14:00, Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm. Press- och telefonkonferensen direktsänds på Skanskas webbplats www.skanska.com/investors, där en inspelning också kommer att finnas tillgänglig i efterhand.

För att delta i telefon-konferensen, vänligen ring 08-505 598 53, +44 203 043 2436, eller +1 866 458 4087. Denna samt tidigare releaser finns även www.skanska.com/investors.

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy