Skip to main content

Ett grönt initiativ från Friluftsfrämjandet I Ur och Skur och Skanska

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2010 10:55 CET

Skanska och Friluftsfrämjandet I Ur och Skur Utveckling har ingått ett samarbetsavtal om etablering av förskolor och skolor vid nya bostadsområden. Samarbetet kombinerar gröna boendemiljöer med upplevelsebaserat lärande.

Skanska och Friluftsfrämjandet I Ur och Skurs samarbete syftar till att etablera förskolor eller skola/fritidshem där Skanska utvecklar nya bostadsområden och kommer att ske där det erbjuds en möjlighet.

Den gemensamma strävan är att dessa förskolor och skolor/fritidshem ska ligga vid områden där Skanska och Friluftsfrämjandet I Ur och Skur ser förutsättningar och där naturen på bästa sätt kan bevaras för att stötta den pedagogiska verksamheten. Dessa förskolor och skolor/fritidshem kommer att kunna drivas i kommunal, kooperativ och privat regi.

Att ta ökat ansvar för naturen och miljön samt bidra till en ökad kunskap om en hållbar utveckling är centrala delar i samarbetet mellan Skanska och Friluftsfrämjandet I Ur och Skur.

– Vi ser samarbetet som ett viktigt steg i att skapa attraktiva bostadsområden och gröna boendemiljöer. Barnomsorgen i storstadsregionerna är ett mycket stort problem för många barnfamiljer, speciellt vid nya bostadsområden där många inte vet när och vart deras barn kommer att tilldelas en förskoleplats eller skolplats. Detta vill vi nu erbjuda en lösning på, säger Anette Frumerie, VD för Skanska Bostadsutveckling Norden.

– Ökad tillgång till attraktiva inne och utemiljöer är viktiga förutsättningar för I Ur och Skurs pedagogik så att vi kan ge barnen en positiv och kreativ miljö att utvecklas i. Vår strävan är att erbjuda alla upplevelsebaserat lärande för en hållbar utveckling i praktiken, en utmanande målbild där Skanska är en viktig pusselbit såväl nationellt och internationellt, säger Bo Sköld Generalsekreterare Friluftsfrämjandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anette Frumerie, VD, Skanska Bostadsutveckling Norden, tel: 010 448 25 23
Bo Sköld, Generalsekreterare, Friluftsfrämjandet, tel: 070 398 44 43
Kerstin Andersson, Operativ Chef Friluftsfrämjandet I Ur och Skur, tel: 0733 60 00 43
Niclas Strahner, pressansvarig, Skanska Bostadsutveckling Norden, tel: 010 448 16 08

Om Skanska i Sverige
Skanska är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka 10 000 medarbetare och intäkterna för byggverksamheten uppgick 2009 till cirka 25 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2009 cirka 1 000 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Om Friluftsfrämjandet i Sverige och Internationellt
Friluftsfrämjandet är en riksomfattande ideell, opolitisk och medlemsbaserad organisation vars ändamål är ”att främja aktiv fritid genom skidåkning och annat friluftsliv och därigenom verka för folkhälsa och livsglädje”. Friluftsfrämjandet har guidat människor till stora och små friluftsäventyr i över 100 år. Friluftsfrämjandet har ca 90 000 medlemmar, 6 regioner och 370 lokalavdelningar i hela landet. Årligen arrangerar våra ca 8 000 välutbildade ledare tusentals friluftsaktiviteter för alla åldrar, vi producerar årligen 9 000 000 friluftstimmar.
Idag finns Friluftfrämjandets barn- och pedagogiska verksamhet i bl.a. Lettland, Ryssland, Tyskland och i en stor omfattning i Japan och Finland.

Om Pedagogiken I Ur och Skur
Grundidén är att genom upplevelsebaserat lärande tillfredsställa barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap både inne och ute. Genom friluftsliv, lek och äventyr ges också upplevelser och kunskaper i natur- och miljölära.

1985 startade den första I Ur och Skur förskolan, 2010 finns det över 200 I Ur och Skurenheter varav 12 är skolor. Dagligen går det nästan 6000 barn och över 1000 anställda i I Ur och Skur.

Om Friluftsfrämjandet I Ur och Skur Utveckling
Friluftsfrämjandet I Ur och Skur Utveckling är ett helägt företag av Friluftsfrämjandet med uppgift att säkerställa kvalitet och vidareutveckla och sprida Pedagogiken I Ur och Skur både nationellt och internationellt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera