Skip to main content

Finansieringen klar för Storbritanniens största sjukhusprojekt - Skanska investerar GBP 48 miljoner, ca 650 miljoner kronor, och får bygguppdrag för GBP 1 miljard, 13,6 miljarder kronor

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 13:09 CEST

Skanska, i konsortium med Innisfree och Equion (som ingår i John Laing), har tecknat avtal för finansiering, utformning, byggande och drift av sjukhusen Barts and The London inom den brittiska programmet för offentlig-privat samverkan, PFI.

Detta innebär att Skanska:

- får ett byggkontrakt som uppgår till ca GBP 1 miljard, ca
13,6 miljarder kronor, vilket inkluderas i orderingången för det andra kvartalet.
- får ett facilities management-kontrakt värt ca GBP 7,5 miljoner, ca 102 miljoner kronor, per år under den 42-åriga kontraktsperioden. GBP 18 miljoner, 244 miljoner kronor inkluderas i orderingången för det andra kvartalet 2006.
- investerar ca GBP 48 miljoner, (inklusive GBP 8 miljoner i s k bryggfinansiering) ca 650 miljoner kronor, motsvarande en andel av 37,5 procent i projektbolaget.

Det tecknade finansieringsavtalet betyder för koncernens del ett positivt kassaflöde om ca 1,1 miljard kronor som rapporteras under andra kvartalet. Detta avser till största delen hittills nedlagda utvecklingskostnader. För den del av utvecklingskostnaden som inte tidigare aktiverats, utan kostnadsförts, uppstår en positiv resultateffekt om ca 100 miljoner kronor. Huvuddelen av kassaflödet och resulteffekten redovisas i den brittiska byggverksamheten.

Barts and The London NHS Trust kommer som tidigare att ha det fulla ansvaret för den kliniska verksamheten och patienterna kommer även fortsättningsvis att erhålla kostnadsfri vård.

Mer information och bilder finns på:
www.skanska.com/bartsandthelondon

För ytterligare information, kontakta:

Alan Gillman, vice VD, Skanska Infrastructure Development, tel +44 20 7842 0788
Tanya Barnes, informationschef, Skanska UK, tel +44 1923 423 905
Peter Gimbe, informationsdirektör, Skanska AB, tel 08-753 88 99


Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com


Skanska är ett av världens ledande byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Koncernen har idag 54.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2005 uppgick till 125 miljarder kronor.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera