Skip to main content

Inbjudan till kapitalmarknadsdag den 15 maj 2006, med fokus på utveckling av kommersiella fastigheter och bostäder

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2006 15:44 CEST

Efter flera år av omfattande avyttringar av fastigheter är nu Skanskas enheter inom kommersiell utveckling inriktade på utveckling av nya projekt på utvalda marknader.

Bostadsmarknaderna är starka i Sverige, Norge och i Finland. Nu startar Skanska även utveckling av bostäder i Danmark.

Kostnadsbesparingar genom industrialiserat byggande och smartare inköp öppnar också möjligheter för t ex utveckling av hyresbostäder i Sverige.

Den 15 maj vill vi gärna berätta mer om Skanskas kommersiella utveckling och bostadsutveckling.

Mötet, som kommer att vara i Stockholm, börjar klockan 8:30 och kommer att avslutas med en middag. Platsen kommer att meddelas senare.

Agendan i korthet:
· Skanskas strategi
· Skanska Kommersiell Utveckling Norden
· Skanska Kommersiell Utveckling Europa
· Skanska Bostadsutveckling Norden
· Arbetsplatsbesök
· Middag

Under dagen kommer Ni att möta Stuart Graham, VD och koncernchef, Hans Biörck, ekonomi- och finansdirektör, Johan Bergman, vVD och ansvarig i koncernledningen för Skanskas kommersiella utveckling och bostadsutveckling. Ni kommer också att möta affärsenhetschefer och stabschefer. En mer detaljerad agenda kommer att skickas ut före mötet.


Om Ni avser att delta, vänligen anmäl Er senast den 27 april till Skanska AB, Agneta Wendelstam, e-mail agneta.wendelstam@skanska.se (telefon 08-753 88 29 eller fax
08-730 41 69). Deltagarna svarar själva för resa och uppehälle.

Välkomna!För ytterligare information, kontakta:

Anders Lilja, direktör, Investor Relations, Skanska AB,
tel 08-753 88 01Skanska är ett av världens ledande byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Koncernen har idag 54.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2005 uppgick till 125 miljarder kronor.Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.se


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera