Skip to main content

Information från valberedningen i Skanska AB

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 16:54 CET

Inför Skanskas årsstämma den 3 april 2007 har Skanskas valberedning meddelat att den föreslår omval av styrelseledamöterna Jane Garvey, Stuart Graham, Finn Johnsson, Curt Källströmer, Sverker Martin-Löf, Anders Nyrén och Lars Pettersson. Nyval föreslås av Sir Adrian Montague och Matti Sundberg. Valberedningen föreslår vidare att Sverker Martin-Löf omväljs till ordförande i styrelsen.

Sir Adrian Montague är styrelseordförande i flera brittiska företag inom energi- och finanssektorerna. Han har en lång erfarenhet av privatfinansierade projekt för den brittiska regeringen.

Matti Sundberg är styrelseledamot i bl a Boliden AB, SSAB och försäljningsbolag inom Scania. Han har tidigare varit VD för Metso, Valmet och Ovako Steel Oy.

Styrelseledamöterna Roger Flanagan och Ulrika Francke har avböjt omval.

Valberedningens övriga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman.

Valberedningen har följande sammansättning: Carl-Olof By, ordförande i valberedningen och representerande AB Industrivärden, Håkan Sandberg representerande Handelsbanken och Handelsbankens Pensionsstiftelse, Jan-Erik Eurenius representerande AMF Pension och AMF Fonder, KG Lindvall representerande Robur Fonder, Conny Karlsson representerande SEB Fonder, samt Sverker Martin-Löf, styrelseordförande i Skanska AB.


För ytterligare information, kontakta:

Carl-Olof By, ordförande i valberedningen, tel 08-666 64 00
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 38, direktnummer för media: 08-753 88 99


Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com


Skanska är ett av världens ledande byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Koncernen har idag 56.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2006 uppgick till 126 miljarder kronor.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera