Skip to main content

Lena Hök ny Senior Vice President Green & Community Investment på Skanska AB

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2017 09:19 CEST

Från och med den 28 augusti kommer Lena Hök at börja Senior Vice President Green & Community Investment (CI) på Skanska AB.

Lena Hök kommer närmast från en roll som Hållbarhetschef på Skandia och verksamhetschef för Skandias forskningsstiftelse Idéer för livet. Hon är också medlem i styrelsen för SIDA, Styrelsen för Internationellt Utvecklingsarbetet, och är ordförande för den svenska kommittén för Corporate Responsibility och anti-korruption i den internationella handelskammaren.

– Skanska fokuserar på hållbarhetsområden, som grönt och CI, där vi tror att vi kan påverka mest och bidra på ett positivt sätt till samhället och uppfylla Skanskas löfte om att bygga för ett bättre samhälle. Genom att leverera projekt och fokusera på hur vi genomför dem på ett hållbart sätt för våra anställda, kunder och samhället där vi verkar. Att vara duktiga på hållbarhetsfrågor är en konkurrensfördel men också något som förväntas av oss. Lena har mycket erfarenhet av att framgångsrikt förena hållbarhetsfrågor med affärer och jag ser mycket fram emot att jobba ihop, säger Christel Åkerman, vice vd, Skanska AB.

– Jag har blivit mycket imponerad av Skanskas starka värderingar och starka övertygelse om att bolaget via affärsverksamheten kan bidra till ett bättre samhälle. Som ett av världens ledande bygg- och utvecklingsföretag har Skanska stora möjligheter att påverka och bidra till en hållbar utveckling. Jag ser stort fram emot möjligheten att delta i det arbetet med att stärka företagets erbjudanden likaväl som för en hållbar utveckling, säger Lena Hök.

För ytterligare information, kontakta:

Edvard Lind, Presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 41 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2016 uppgick till 151 miljarder kronor.

Skanska is one of the world’s leading construction and project development companies, focused on selected home markets in the Nordics, Europe and USA. Supported by global trends in urbanization and demographics, and by being at the forefront in sustainability, Skanska offers competitive solutions for both simple and the most complex assignments, helping to build a sustainable future for customers and communities. The Group currently has about 41,000 employees. Skanska's sales in 2016 totaled SEK 151 billion.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.