Skip to main content

Niomånadersrapport januari - september 2003

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2003 12:26 CET

Koncernen i sammandrag

Tredje kvartalet 2003 jämfört med tredje kvartalet 2002
· Nettoomsättningen för Skanska-koncernen minskade med 4 procent
till 34 125 (35 556) Mkr. Justerat för valutaeffekter ökade
nettoomsättningen med 5 procent.
· Rörelseresultatet ökade till 887 (876) Mkr.
· Resultatet efter finansiella poster ökade till 745 (670) Mkr.
· Nettoresultatet uppgick till 519 (324) Mkr och resultatet per
aktie för det tredje kvartalet uppgick till 1,24 (0,77) kronor.
· Orderingången ökade med 8 procent till 36,4 miljarder kronor.
Justerat för valutaeffekter ökade orderingången med 19 procent.
Orderstocken uppgick till 134,3 miljarder kronor, en minskning med 3
procent jämfört med årsskiftet. Justerat för valutaeffekter ökade
orderstocken med 14 procent.

Januari-september 2003 jämfört med januari-september 2002
· Nettoomsättningen för Skanska-koncernen minskade med 8 procent
till 99 481 (108 048) Mkr. Justerat för valutaeffekter ökade
nettoomsättningen med 1 procent.
· Rörelseresultatet ökade till 3 254 (1 926) Mkr.
· Resultatet efter finansiella poster ökade till 2 833 (1 062)
Mkr.
· Nettoresultatet uppgick till 2 001 (508) Mkr och resultatet per
aktie uppgick till 4,78 (1,21) kronor.
· Förbättrad finansiell ställning. Den räntebärande nettoskulden
minskade med 5 133 Mkr från årsskiftet till -3 897 Mkr.
· Sysselsatt kapital minskat till 25 (dec 2002: 32) miljarder
kronor
· Kassaflödet från löpande verksamhet ökade till 4 971 (-1 092)
Mkr.

För ytterligare information kontakta:
Hans Biörck, vVD och finansdirektör, Skanska AB, tel 08-753 88 00
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 38, 070-543 88 38

Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.