Skip to main content

Niomånadersrapport januari - september 2003

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2003 12:26 CET

Koncernen i sammandrag

Tredje kvartalet 2003 jämfört med tredje kvartalet 2002
· Nettoomsättningen för Skanska-koncernen minskade med 4 procent
till 34 125 (35 556) Mkr. Justerat för valutaeffekter ökade
nettoomsättningen med 5 procent.
· Rörelseresultatet ökade till 887 (876) Mkr.
· Resultatet efter finansiella poster ökade till 745 (670) Mkr.
· Nettoresultatet uppgick till 519 (324) Mkr och resultatet per
aktie för det tredje kvartalet uppgick till 1,24 (0,77) kronor.
· Orderingången ökade med 8 procent till 36,4 miljarder kronor.
Justerat för valutaeffekter ökade orderingången med 19 procent.
Orderstocken uppgick till 134,3 miljarder kronor, en minskning med 3
procent jämfört med årsskiftet. Justerat för valutaeffekter ökade
orderstocken med 14 procent.

Januari-september 2003 jämfört med januari-september 2002
· Nettoomsättningen för Skanska-koncernen minskade med 8 procent
till 99 481 (108 048) Mkr. Justerat för valutaeffekter ökade
nettoomsättningen med 1 procent.
· Rörelseresultatet ökade till 3 254 (1 926) Mkr.
· Resultatet efter finansiella poster ökade till 2 833 (1 062)
Mkr.
· Nettoresultatet uppgick till 2 001 (508) Mkr och resultatet per
aktie uppgick till 4,78 (1,21) kronor.
· Förbättrad finansiell ställning. Den räntebärande nettoskulden
minskade med 5 133 Mkr från årsskiftet till -3 897 Mkr.
· Sysselsatt kapital minskat till 25 (dec 2002: 32) miljarder
kronor
· Kassaflödet från löpande verksamhet ökade till 4 971 (-1 092)
Mkr.

För ytterligare information kontakta:
Hans Biörck, vVD och finansdirektör, Skanska AB, tel 08-753 88 00
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 38, 070-543 88 38

Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy