Skip to main content

Niomånadersrapport januari - september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2004 08:39 CEST

Tredje kvartalet 2004 jämfört med tredje kvartalet 2003

- Nettoomsättningen minskade med 3 procent till 32 389 (33 371) Mkr. Justerat för valutaeffekter var nettoomsättningen oförändrad.
- Rörelseresultatet uppgick till 2 166 (887) Mkr.
- Vinst från försäljning av fastigheter i Projektutveckling kommersiella lokaler uppgick till 617 (172) Mkr.
- Resultat från avvecklade verksamheter uppgick till 797 (68) Mkr.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2 165 (745) Mkr.
- Nettoresultatet uppgick till 1 603 (519) Mkr och resultatet per aktie för det tredje kvartalet uppgick till 3,83 (1,24) kronor.

Kommentarer från Skanskas VD och koncernchef Stuart Graham:

- Skanskas kärnverksamhet utvecklades positivt under tredje kvartalet med förbättrat resultat och högre marginaler inom byggrelaterade tjänster. Utvecklingen av bostäder och kommersiella lokaler fortsätter att redovisa goda resultat. Orderingången var låg i det tredje kvartalet men för niomånadersperioden överstiger den nettoomsättningen med nära 8 miljarder kronor.

- Utsikterna är generellt oförändrade på Skanskas huvudmarknader. I USA väntas anläggningsbyggandet fortsätta ligga på en låg nivå, men flera stora infrastrukturprojekt i New York-området börjar nu komma ut för anbud.

- Trots de senaste årens svaga marknadstillväxt är Skanska nu på god väg att uppnå de finansiella mål som sattes upp i början av 2003. Ledningen kommer under slutet av 2004 att utveckla rekommendationer till styrelsen avseende kapitalstruktur och reviderade finansiella mål, vilka beräknas kommuniceras i samband med bokslutskommunikén i februari.

För ytterligare information kontakta:

Hans Biörck, vVD och finansdirektör, Skanska AB, tel 08-753 88 00
Anders Lilja, direktör Investor Relations, Skanska AB, tel 08-753 88 01
Peter Gimbe, informationsdirektör, Skanska AB, tel 08-753 88 38

Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy