Skip to main content

Niomånadersrapport, januari-september 2006

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2006 09:36 CET

Januari-september 2006 jämfört med januari-september 2005

- Intäkterna uppgick till 90,8 (88,6) miljarder kronor. I byggverksamheten ökade intäkterna med 3 procent justerat för valutaeffekter.
- Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 3 614 (3 545) Mkr.
- Under perioden avyttrades kommersiella fastigheter till ett värde om 2 751 (3 427) Mkr med försäljningsresultat uppgående till 1 252 (1 342) Mkr.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till 3 767 (3 695) Mkr.
- Periodens resultat uppgick till 2 810 (2 808) Mkr vilket innebär att resultatet per aktie uppgick till 6,68 (6,68) kronor.
- Räntebärande nettofordran uppgick till 10 109 (7 693) Mkr.
- Orderingången ökade med 15 procent och uppgick till 99,9 (86,7) miljarder kronor. Justerat för valutaeffekter ökade orderingången med 13 procent.
- Orderstocken om 134,5 (129,9) miljarder kronor motsvarar 14 (14) månaders produktion.


Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com


Skanska är ett av världens ledande byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Koncernen har idag 54.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2005 uppgick till 125 miljarder kronor.Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy