Skip to main content

Niomånadersrapport, januari−september 2010

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2010 08:15 CET

Januari−september 2010 jämfört med januari−september 2009

Redovisningsprinciper,  segments- och IFRS redovisning, se sid 4

-  Intäkterna uppgick till 89,0 (100,6) miljarder kronor.
-  I byggverksamheten minskade intäkterna med 17 procent i kronor och med 13 procent justerat för valutaeffekter.
-  Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 4 070 (3 624) Mkr, en förbättring med 12 procent.
-  Rörelseresultatet i byggverksamheten minskade med 16 procent och uppgick till 3 100 (3 678) Mkr. Rörelsemarginalen förbättrades och uppgick till 3,8 (3,7) procent.
-  Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4 054 (3 443) Mkr, en förbättring med 18 procent.
-  Periodens resultat uppgick till 2 960 (2 546) Mkr.
-  Resultatet per aktie uppgick till 7,17 (6,10) kronor enligt redovisning per segment och till 6,69 (8,08) enligt IFRS.
-  Operativt kassaflöde före skatt, finansieringsverksamhet och utdelning uppgick till 1 703 (4 733) Mkr.
-  Orderingången ökade med 7 procent och uppgick till 101,3 (94,6) miljarder kronor. Justerat för valutaeffekter ökade orderingången med 12 procent.
-  Orderstocken om 147,9 (131,8) miljarder kronor motsvarar 17 (12) månaders produktion.

För ytterligare information kontakta:

Hans Biörck, Ekonomi- och Finansdirektör, Skanska AB, tel 010-448 8832
Pontus Winqvist, direktör Investor Relations, Skanska AB, tel 010-448 8851
Karin Lepasoon, Kommunikationsdirektör, Skanska AB, tel 010-448 8874
Peter Gimbe, Presschef, Skanska AB, tel 010-448 8838, 070-543 88 38

Denna rapport kommer även att presenteras på en press- och telefonkonferens den 4 november klockan 11:00, Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A i Stockholm.

Presskonferensen kommer att webbsändas live på www.skanska.com/investors, där den även finns tillgänglig i efterhand.

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08-505 598 53, +44 203 043 2436, eller +1 866 458 4087.

Denna samt tidigare releaser finns även www.skanska.com/investors.

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera