Skip to main content

Ny och utökad rapportering i andra kvartalet 2003

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2003 16:43 CEST

Skanskas sexmånadersrapport kommer att publiceras den 24 juli 2003. Från och med det andra kvartalet i år tillämpas den nya rapporteringsstrukturen som bland annat beskrivits i årsredovisningen.

Den nya, utökade, rapporteringsstrukturen innebär att resultatet kvartalsvis kommer att rapporteras uppdelat på fyra verksamhetsgrenar; Byggrelaterade tjänster och Services, Projektutveckling Bostäder, Projektutveckling Kommersiella lokaler och BOT (privatfinansierade projekt). Verksamhetsgrenarna Byggrelaterade Tjänster och Services samt Projektutveckling Bostäder beskrivs därutöver per marknad.

För att underlätta jämförelser med utfallet tidigare perioder bifogas utfallet kvartalsvis för 2002 och första kvartalet 2003 enligt den nya rapporteringsstrukturen. Dessa tabeller kan laddas ner i EXCEL-format på koncernens hemsida www.skanska.se/investorrelations.

Koncernredovisningen följer de redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som beskrivs i senaste årsredovisningen och i delårsrapporten för det första kvartalet i år, om annat ej anges.

För ytterligare information, kontakta:
Peter Wallin, direktör, Investor Relations, Skanska AB,tel 08-753 88 86

Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera