Skip to main content

Ny rapporteringsstruktur i finansiella rapporter

Pressmeddelande   •   Jan 24, 2017 10:46 CET

Skanska kommer att lansera en ny rapportstruktur i de finansiella rapporterna med start i rapporten för årets tre första månader 2017.

Den nya rapporteringsstrukturen blir enligt följande:

  • Byggverksamheten kommer att delas in geografiskt i Norden (varav Sverige), Europa och USA.
  • Bostadsutvecklingen kommer att delas in geografiskt i Norden (varav Sverige) och Europa.
  • Kommersiell fastighetsutveckling och Infrastrukturutveckling lämnas oförändrade.

Se bifogad pdf för en översikt av den nya rapporteringsstrukturen.

Förändringen har som avsikt att minska komplexiteten och på ett mer balanserat sätt återspegla påverkan på koncernens resultat inom och mellan Skanskas olika affärsenheter.

Mer information kommer att lämnas i samband med bokslutsrapportens press- och telefonkonferens fredagen den 3 februari kl 08.30. Historiska nyckeltal enligt den nya rapportstrukturen presenteras på www.skanska.com/investerare
.

För ytterligare information, kontakta:

André Löfgren, direktör Investor Relations, Skanska AB, tel 010-448 13 63
Andreas Joons, pressekreterare, Skanska AB, tel 010-449 04 94
Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag 43 100 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor. 

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 43 100 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy