Skip to main content

Nya krav ska ge färre arbetsskador i Skanska

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2010 09:09 CET

Skanska har en vision om noll arbetsplatsolyckor. I ett led att nå dit skärps nu bland annat kraven på den personliga säkerhetsutrustningen. Ett obligatoriskt krav på användning av skyddsglasögon och handskar på alla Skanskas bygg- och anläggningsplatser samt på fasta produktionsanläggningar införs.

Syftet med de nya reglerna är att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatserna, förebygga olyckor och bidra till att uppnå Skanskas vision om skadefria arbetsplatser med målet om noll arbetsplatsolyckor bland anställda, underentreprenörer och allmänhet.

Ögon- och hanteringsskador är två av de vanligaste skadeorsakerna inom Skanska Sverige och många av dessa kan förebyggas relativt enkelt. I Storbritannien införde Skanska krav på skyddsglasögon och handskar 2005 och sedan dess har deras ögon- och handskador minskat drastiskt med 73 procent.

– Det är fullständigt oacceptabelt att människor i vår bransch riskerar sina liv och sin hälsa när de utför sitt dagliga arbete. Att arbeta på en arbetsplats som är säker är allas rättighet. Arbetsmiljö är Skanskas högsta prioritet, säger Ulrika Dolietis, arbetsmiljöchef, Skanska Sverige.

Utökade regler och arbetssätt är endast en del i att förbättra säkerheten på arbetsplatserna. Det är lika viktigt att förändra säkerhetsklimatet. Därför besöker Skanskas ledning arbetsplatserna regelbundet och visar sitt engagemang i frågan.

Skanska har även förändrat sättet att mäta arbetsmiljöarbetet, liksom hur ofta och vad som mäts. Tidigare mättes bara olyckor, nu mäts även tillbud och dessa följs upp med proaktiva åtgärder. Inom andra områden har Skanska sett att det som mäts och följs upp förbättras snabbare. Dessutom hjälper det Skanska att sprida kunskap och lärdomar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulrika Dolietis, arbetsmiljöchef Skanska Sverige: 010 – 448 40 82
Pelle Berg, presstalesman, Skanska: 010-448 88 28
Direktlinje för media: 010 – 448 88 99

Om Skanska i Sverige
Skanska är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka 10 000 medarbetare och intäkterna för byggverksamheten uppgick 2009 till cirka 25 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2009 cirka 1 000 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy