Skip to main content

Ökade infrastruktursatsningar önskemål

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2003 09:07 CEST

Svenskarna vill se ökade infrastruktursatsningar när det gäller järnvägar och vägar. Det svarar över hälften i en undersökning som Demoskop gjort på uppdrag av Skanska. När det gäller vägsidan prioriterar man framför allt underhåll av befintliga vägar. Däremot anser de flesta att flygtrafiken inte behöver byggas ut.

Vägunderhåll och trafiksäkerhet anses som de viktigaste faktorerna att satsa på när det gäller det svenska vägnätet. Underhållet ansågs som mycket viktigt av 76 procent av de 1012 personer som deltog i undersökningen. Det är dessutom två av tre som är för ökade satsningar på nya vägar. Svaren var i stort sett lika oavsett om de tillfrågade bodde i glesbygd eller i storstadsregionerna.

– Vi vet att det finns ett stort behov av förbättrade vägar runt om i landet, säger Hannes Morger, distriktschef, Skanska Väg och Anläggning i Stockholm. Undersökningen visar att även trafikanterna har den uppfattningen.

Låg tilltro till att medtrafikanterna håller hastigheten
Undersökningen gav också svar på frågor om svenskarnas syn på trafiksäkerheten kring vägarbeten. Det framgick att två av tre bilförare anser sig alltid hålla hastighetsgränserna vid vägarbeten, medan endast 2 procent uppgav att de sällan gör det. Tilltron till medtrafikanterna var inte alls lika stor – hälften av de tillfrågade ansåg att andra bilister i ganska liten utsträckning respekterar hastighetsgränserna vid vägarbeten.

– Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra säkerheten kring vägarbeten och vi kan i undersökningen konstatera att det överlag finns en stor förståelse för hastighetsgränserna vid vägarbeten. Men, den centrala frågan är att trafikanterna också följer de gränser som finns uppsatta. Vid ett projekt på E4 i Rotebro utanför Stockholm har vi kunnat konstatera att även yrkestrafikanterna – bussar och långtradare – konsekvent kör alldeles för fort förbi vägarbetet. Det är livsfarligt för våra medarbetare, säger Hannes Morger.

En fjärdedel av de tillfrågade, framför allt kvinnor och äldre, tyckte att hastigheterna vid vägarbeten till och med borde vara lägre än vad de är i dag. Knappt 70 procent anser att de är rimliga som de är.

För ytterligare information, kontakta:
Anna Gullerström, pressansvarig Skanska Sverige, tel. 08-504 364 07, mobil 070-330 64 07 eller Hannes Morger, distriktschef, Skanska Väg och Anläggning i Stockholm, mobil: 070-568 23 01

Andra resultat från undersökningen

Äldre bilförare (66-89 år) anser sig vara bäst på att hålla hastighetsgränserna och är den grupp som i minst grad anser att andra trafikanter gör detsamma.

Män, särkskilt höginkomsttagare, är de tydligaste förespråkarna av ökade satsningar på vägar. Det är också tydligt att egna företagare gärna ser ökade satsningar på vägar i högre utsträckning än genomsnittet, 68 procent jämfört med 55 procent.

Totalt 85 procent ansåg att uppgradering av befintliga vägar, t ex genom breddning och trefiliga motorvägar, var mycket eller ganska viktigt. Även att öka säkerheten genom exempelvis viltstängsel och mitträcken ansåg 95 procent vara mycket eller ganska viktigt.

Järnvägssatsningar prioriteras högst av personer som röstar på miljöpartiet och vänsterpartiet, medan moderata väljare främst vill ha fler nya vägar.

Svenskarna prioriterar satsningar på järnvägar och vägar framför en utbyggnad av flygtrafiken. Över hälften av de tillfrågade ansåg att satsningarna på järnvägar och vägar bör öka, medan bara 14 procent vill att flyget skulle expandera i Sverige.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera