Skip to main content

Omvandling av aktier i Skanska AB

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2010 14:12 CEST

I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under oktober 2010 har på aktieägarnas begäran 20 640 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 603 456 011.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 423 053 072, varav 20 044 771 aktier av serie A, 399 368 301 aktier av serie B och 3 640 000 aktier av serie D.


För ytterligare information, kontakta:
Pontus Winqvist, direktör, Investor Relations, Skanska AB,
tel 010-448 88 51

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com


Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentlig­göra enligt lagen om värdepappersmarknaden.


Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller Gröna projekt. Koncernen har idag 49.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2009 uppgick till 137 miljarder kronor.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy