Skip to main content

Rapport från Skanskas årsstämma

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2009 08:55 CEST

Vid Skanska AB:s årsstämma i Stockholm i dag fattades bl a följande beslut:

Utdelningen för 2008 fastställdes i enlighet med styrelsens förslag till 5,25 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen är den 9 april 2009. Föregående år var utdelningen 5,25 kronor samt en extrautdelning om 3,00 kronor per aktie.

Årsstämman omvalde Sverker Martin-Löf, Finn Johnsson, Johan Karlström, Bengt Kjell, Sir Adrian Montague, Lars Pettersson och Matti Sundberg till styrelseledamöter. Till ny styrelseledamot valdes Stuart E. Graham. Jane F. Garvey hade avböjt omval.

Till styrelsens ordförande omvaldes Sverker Martin-Löf.

Till revisor under den kommande fyraårsperioden beslöt årsstämman att utse KPMG AB. Auktoriserade revisorn George Pettersson kommer att vara huvudansvarig för revisionsarbetet.

Årsstämman beslutade även att anta ett av styrelsen framlagt tilläggsförslag till riktlinjerna för koncernledningens lön och annan ersättning. Tillägget innebär att villkoren för rörlig ersättning bör utformas så att styrelsen ges möjlighet att helt eller delvis dra tillbaka rörlig ersättning under vissa exceptionella förhållanden.

Årsstämman beslutade också att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma förvärva högst 4.500.000 egna B-aktier. Avsikten är att säkerställa aktier till deltagarna i det aktiesparprogram som beslutades vid den extra bolagsstämman i november 2007.


För ytterligare information, kontakta:

Pontus Winqvist, direktör, Investor Relations, Skanska AB,
tel 010-448 88 51
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 38
Direktlinje för media: 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Koncernen har idag 56.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2008 uppgick till 144 miljarder kronor.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy