Skip to main content

Rich Cavallaro ny VD för Skanska USA Civil

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2008 09:08 CEST

Rich Cavallaro efterträder vid årsskiftet Sal Mancini som VD för Skanska USA Civil, Skanskas amerikanska enhet för anläggningsbyggande.

Rich Cavallaro är civilingenjör med 25 års branscherfarenhet. Han anställdes i Skanska USA Civil 1996 och utsågs 2001 till vice VD i enheten. Sedan 2006 har han ansvarat för den nordöstra regionen som är enhetens största.

Under sina år har han medverkat till att Skanska kunnat vinna några av de största anläggningsuppdragen i New York, däribland tunnelbaneprojekten Second Avenue, 7 Line och Dey Street, motorvägsutbyggnaden FDR Drive samt vattenreningsanläggningen Newtown Creek och dricksvattenverken Croton Water Filtration Plant och Catskill/Delaware UV Water Treatment Facility.

- Tack vare Richs inställning och erfarenhet har vi kunnat vinna och framgångsrikt genomföra en lång rad prestigeprojekt, säger Johan Karlström, VD och koncernchef för Skanska AB.

- Den amerikanska anläggningsmarknaden väntas även fortsättningsvis erbjuda oss goda möjligheter. Jag är övertygad om Rich har de rätta förutsättningarna att leda enheten till fortsatta framgångar. Han är en stark ledare med en fast förankring i våra värderingar.

Sal Mancini, som vid årsskiftet går i pension, har varit verksam i bolaget i 41 år, varav de senaste tio åren som affärsenhets-VD.

- Att leverera väl genomförda och lönsamma projekt har alltid kännetecknat Sals insatser. Han har en mycket stor del i att Skanska USA Civil under senare år uppvisat såväl goda marginaler som tillväxt. Dessutom har Sal varit ett föredöme i att utveckla och inspirera personalen på alla nivåer i enheten, säger Johan Karlström.

Skanska USA Civil är inriktat på byggande av trafikinfrastruktur och anläggningar för energi, vatten och vattenrening. Affärsenheten med verksamhet i östra USA, Colorado och Kalifornien har ca 4.500 medarbetare. Skanska USA Civils intäkter uppgick 2007 till ca 10,8 miljarder kronor.
För ytterligare information, kontakta:

Karen Diemer, informationschef, Skanska USA Civil,
tel +1 718 746 2785
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 38.
Direktlinje för media: 08-753 88 99

Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Koncernen har idag 60.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2007 uppgick till 139 miljarder kronor.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.