Skip to main content

Sexmånadersrapport, januari-juni 2009

Pressmeddelande   •   Jul 23, 2009 08:30 CEST

Januari-juni 2009 jämfört med januari-juni 2008
- Intäkterna uppgick till 66,6 (68,6) miljarder kronor.
- I byggverksamheten minskade intäkterna i kronor med 2 procent och justerat för valutaeffekter minskade de med 13 procent.
- Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 2 310 (2 424) Mkr.
- Under perioden avyttrades kommersiella fastigheter till ett värde om 1 578 (1 734) Mkr med ett försäljningsresultat uppgående till 544 (583) Mkr.
- Rörelseresultatet i byggverksamheten ökade med 50 procent främst på grund av ett stabilt projektgenomförande och uppgick till 2 107 (1 405) Mkr. Rörelsemarginalen ökade till 3,3 (2,1) procent.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2 238 (2 687) Mkr.
- Periodens resultat uppgick till 1 612 (1 962) Mkr och resultatet per aktie uppgick till 3,86 (4,66) kronor.
- Operativt kassaflöde före skatt, finansieringsverksamhet och utdelning uppgick till 173 (-1 527) Mkr.
- Orderingången minskade med 10 procent och uppgick till 61,7 (68,5) miljarder kronor. Justerat för valutaeffekter minskade orderingången med 18 procent.
- Orderstocken om 144,0 (145,0) miljarder kronor motsvarar 13 (13) månaders produktion.

För ytterligare information kontakta:
Hans Biörck, Ekonomi- och Finansdirektör, Skanska AB, tel 010-448 8832
Pontus Winqvist, direktör Investor Relations, Skanska AB, tel 010-448 8851
Karin Lepasoon, Kommunikationsdirektör, Skanska AB, tel 010-448 8874
Peter Gimbe, Presschef, Skanska AB, tel 010-448 8838, 070-543 88 38
Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Koncernen har idag 55.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2008 uppgick till 144 miljarder kronor.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.