Skip to main content

Sexmånadersrapport, januari−juni 2012

Pressmeddelande   •   Jul 19, 2012 08:49 CEST

Sammanfattning

- Orderingången ökade 27 procent och uppgick till 61,6 (48,4) miljarder kronor.
- Orderingången var 13 procent högre än intäkterna de senaste 12 månaderna.
- Orderboken ökade 16 procent och uppgick till 161,1 (139,4) miljarder kronor.
- Det underliggande rörelseresultatet ökade och uppgick till 1,8 (1,6) miljarder kronor. Detta exkluderar omstruktureringskostnader i bostadsutvecklingsverksamheten om 380 Mkr samt, i jämförelseperioden, försäljningsvinsten om 4,5 miljarder kronor från försäljningen av Autopista Central i Chile.
- Rörelsemarginalen i byggverksamheten uppgick till 2,4 (2,8) procent.
- Operativt kassaflöde uppgick till –4 255 (2 305) Mkr, där ett positivt kassaflöde om 5 383 Mkr från försäljningen av Autopista Central ingår i jämförelseperioden.
- Investeringarna i utvecklingsverksamheterna ökade 56 procent och uppgick till –7 917 (–5 082) Mkr. Nettoinvesteringar, exklusive försäljningen av Autopista Central i jämförelseperioden, uppgick till –2 765 (–3 212) Mkr.
- Operativa finansiella tillgångar, netto, uppgick till 2,3 (8,4) miljarder kronor.

För ytterligare information, kontakta:
Peter Wallin, Ekonomi– och Finansdirektör, Skanska AB, tel 010–448 1120
Pontus Winqvist, direktör Investor Relations, Skanska AB, tel 010–448 8851
Katarina Grönwall, Kommunikationsdirektör, Skanska AB, tel 010–448 8877
Edvard Lind, Presschef, Skanska AB, tel 010–448 8808

Denna rapport kommer även att presenteras på en telefonkonferens och audiocast den 19 juli klockan 14:00. Telefonkonferensen direktsänds på Skanskas webbplats www.skanska.com/investors, där en inspelning också kommer att finnas tillgänglig i efterhand. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08–505 598 53, +44 203 043 2436, eller +1 866 458 4087. Denna samt tidigare releaser finns även www.skanska.com/investors.

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy