Skip to main content

Sexmånadersrapport, januari−juni 2013

Pressmeddelande   •   Jul 18, 2013 09:21 CEST

Sammanfattning

- Intäkterna ökade 4 procent, justerat för valutaeffekter ökade intäkterna med 8 procent och uppgick till 62,7 (60,6) miljarder kronor.
- Orderingången i byggverksamheten uppgick till 60,3 (61,6) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade orderingången med 2 procent.
- Orderstocken uppgick till 148,7 (161,1) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade orderstocken med 5 procent.
- Rörelseresultatet uppgick till 2,0 (1,4) miljarder kronor. Ökningen beror främst på ökad lönsamhet i Bygg- samt Bostadsutvecklingsverksamheterna trots att valutaeffekter belastade rörelseresultatet med 73 Mkr.
- Rörelsemarginalen i Byggverksamheten uppgick till 2,7 (2,4) procent.
- Försäljningar av kommersiella fastighetsprojekt uppgick till 1,9 (3,2) miljarder kronor.
- Operativt kassaflöde uppgick till –0,5 (–4,3) miljarder kronor.
- Investeringarna i utvecklingsverksamheterna uppgick till –5,2 (–7,9) miljarder kronor.
- Totala nettoinvesteringar uppgick till 1,1 (–2,8) miljarder kronor.
- Operativa finansiella tillgångar, netto, uppgick till 1,2 (2,3) miljarder kronor.


För ytterligare information, kontakta: 

Peter Wallin, Ekonomi– och Finansdirektör, Skanska AB, tel 010–448 8900 

Pontus Winqvist, direktör Investor Relations, Skanska AB, tel 010–448 8851 

Katarina Grönwall, Kommunikationsdirektör, Skanska AB, tel 010–448 8877 

Elin Otter, Presschef, Skanska AB, tel 010–448 8861 

Denna rapport kommer även att presenteras på en telefonkonferens och audiocast den 18 juli klockan 14:00. Telefonkonferensen direktsänds på Skanskas webbplats www.skanska.com/investors, där en inspelning också kommer att finnas tillgänglig i efterhand. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08–506 307 79, +44 1452 555 131, eller +1 866 682 8490. Denna samt tidigare releaser finns även www.skanska.com/investors. 

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Kontakt:


Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy