Skip to main content

Skanska avser att sälja gruventreprenadverksamhet i Sydafrika, Kanada och Australien till Murray & Roberts

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2003 09:22 CET

Skanska har undertecknat ett intentionsavtal om att sälja sitt
majoritetsinnehav i gruventreprenadverksamheterna i Sydafrika, Kanada
och Australien till Murray & Roberts, ett börsnoterat ledande
sydafrikanskt byggbolag.

Den planerade försäljningen avser Skanskas innehav av 79,1 procent av
aktierna i det börsnoterade The Cementation Company (Africa) Ltd, det
helägda dotterbolaget Cementation Skanska Canada Inc. samt en nystartad
verksamhet i Australien.

Dessa verksamheter inom Skanska UK utgjorde en del av Kvaerner
Construction (UK), som Skanska förvärvade 2000, och fokuserar på olika
typer av entreprenader för gruvindustrin, såsom att bygga schakt, öppna
nya gruvor och utföra mineralbrytning. Dessa verksamheter ingår inte i
Skanskas kärnverksamhet.

Nettoomsättningen i de verksamheter som omfattas av den planerade
försäljningen var år 2002 1,3 miljarder kronor, med ett rörelseresultat
på 28 miljoner kronor efter goodwillavskrivningar. De aktuella
verksamheterna har totalt ca 8.400 anställda.

Försäljningen bedöms ge en realisationsförlust om cirka 100 miljoner
kronor, som följd av att del av den goodwill som allokerades till dessa
verksamheter vid förvärvet av Kvaerner Construction måste skrivas bort.
Förlusten kommer att belasta koncernens resultat för fjärde kvartalet
2003.

Efter avslutad, normal due diligence, är avsikten att underteckna ett
bindande försäljningsavtal under loppet av januari 2004, villkorat av
erforderliga myndighetsgodkännanden. Affären väntas därefter kunna
avslutas under loppet av första kvartalet 2004.

För ytterligare information, kontakta:
Staffan Schéle, chef för Corporate Finance, Skanska AB,
tel 08-753 88 72
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 38

Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera