Skip to main content

Skanska avyttrar sjukhus i Storbritannien för 184 miljoner kronor

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2012 09:31 CEST

Skanska har sålt sin andel i Walsall Manor Hospital nära Birmingham, Storbritannien, till Barclays Infrastructure Funds Management Limited för cirka GBP 17 miljoner cirka 184 Mkr. Transaktionen bokas i det fjärde kvartalet 2012.

Skanska hade en 50-procent andel i projektbolaget, som ansvarar för finansiering, utformning, byggande samt drift av sjukhuset i PPP-projektet, som nådde financial close i november 2007. Skanskas partner i projektbolaget, Innisfree, innehar resterande 50 procent.

Verksamheten på sjukhuset startade i maj 2011. Enligt ett separat avtal ansvarar Skanska för service och underhåll av sjukhusfastigheten, och Skanska kommer att fortsätta att leverera dessa tjänster till Walsall Manor Hospital. Dagens tillkännagivande avser enbart Skanskas försäljning av sin ägarandel i projektbolaget.

Skanska Infrastructure Development är ett ledande företag inom offentlig privat samverkan (Public Private Partnerships, PPP). Affärsenheten investerar i, utvecklar och driver vägar, sjukhus, skolor, kraftverk och annan social infrastruktur i samarbete med den offentliga sektorn.

För ytterligare information, kontakta:
Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08
Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Under 125 år har Skanska varit ett modernt och innovativt projektutvecklings- och byggföretag, som byggt vad samhället behövt. Idag är Skanska ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 53 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2011 uppgick till 123 miljarder kronor.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.