Skip to main content

Skanska bygger bioeldat kraftvärmeverk i Lund

Pressmeddelande   •   Feb 29, 2012 08:39 CET

Skanska har fått i uppdrag av Lunds Energikoncernen AB att bygga ett bioeldat kraftvärmeverk i Örtofta, Lund. Uppdraget innefattar såväl markarbeten som uppförande av byggnaderna. Ordersumman uppgår till 310 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för första kvartalet 2012.

– Vi är mycket glada över att ha fått förtroendet att bygga det nya kraftvärmeverket i Lund. Det här är ett spännande projekt där vi får använda vår kompetens inom såväl grundläggning som husbyggnation. Här finns också ett tydligt fokus på hållbarhet då kraftvärmeverket kommer att eldas med enbart biobränslen såsom flis och halm, säger Hans Fransson, distriktschef, Skanska Sverige.

Kraftvärmeverket kommer att byggas i nära anslutning till södra stambanan vilket ger möjlighet till spårbundna transporter av bränsle. När det står färdigt ska det förse cirka 50 000 hushåll i Lomma, Lund och Eslöv med fjärrvärme. Byggtiden är beräknad till cirka två år med start i mars, 2012.

– Skanskas kunnande vad gäller miljöanpassat byggande har varit viktigt för oss. Anläggningen i Örtofta är en grundbult i Lunds Energikoncernens ambition att bidra till att ytterligare profilera Skåne genom att erbjuda miljövänligt producerad el och fjärrvärme.

Samarbetet med Skanska gör oss förvissade om att vi får en byggnation som stämmer väl med våra ambitioner totalt sett, säger Sylvia Michel, vd och koncernchef i Lunds Energikoncernen.

Skanska Sverige är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande. Affärsenheten har cirka 10 000 medarbetare och intäkterna uppgick 2011 till cirka 27 miljarder kronor. I Sverige är Skanska även verksamt inom utveckling av bostäder och kommersiella lokaler.

För ytterligare information, kontakta:
Hans Fransson, distriktschef, Skanska Sverige AB, tel 010–448 30 59
Sylvia Michel, koncernchef, Lunds Energikoncernen AB, tel 070-266 5850
Edvard Lind, presschef, Skanska AB, Tel 010-448 88 08

Direktlinje för media: 010 - 448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Under 125 år har Skanska varit ett modernt och innovativt projektutvecklings- och byggföretag, som byggt vad samhället behövt. Idag är Skanska ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 53 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2011 uppgick till 123 miljarder kronor.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera