Skip to main content

Skanska bygger etapp 2 av Biomedicum vid Karolinska Institutet för 400 miljoner kronor

Pressmeddelande   •   Maj 05, 2014 09:58 CEST

Skanska har slutit avtal med Akademiska Hus AB om att bygga ett laboratorium för medicinsk forskning på Karolinska Institutets Campus i Solna. Laboratoriet utgör Biomedicums andra huskropp. Kontraktssumman uppgår till cirka 400 miljoner kronor, vilket inräknas i orderingången för Skanska Sverige för andra kvartalet 2014.

Det nya laboratoriet utgör ett tillägg till Biomedicum som Skanska redan har påbörjat arbetet med. Biomedicum anläggs i den östra delen av Campus Solna i anslutning till det nya Universitetssjukhuset, på andra sidan Solnavägen. Här kommer Karolinska Institutet bedriva forskning inom olika vetenskapliga discipliner.

Etapp två är ett laboratorium med nio våningsplan och totalt cirka 17 000 kvadratmeter verksamhetsyta. Hållbarhet står i fokus vid byggandet vad gäller såväl materialval som tekniska lösningar. Avsikten är att byggnaden ska certifieras enligt Miljöbyggnad, silvernivå.

Skanska Sverige är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande. Affärsenheten har cirka 11 000 medarbetare och intäkterna uppgick 2013 till cirka 30 miljarder kronor. I Sverige är Skanska även verksamt inom utveckling av bostäder och kommersiella lokaler.

För ytterligare information kontakta:

Bengt Staaff, regionchef, Skanska Sverige AB, tel 010-448 12 33

Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2013 uppgick till 136 miljarder kronor.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera