Skip to main content

Skanska bygger ny energieffektiv förskola i Torsvik på Lidingö för 40 miljoner kronor

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2010 09:23 CET

Skanska bygger en ny energieffektiv förskola i Torsvik på Lidingö. Projektet ingår i ett avtal om strategiskt partneringsamarbete som Skanska tecknat med Lidingö stad om att tillsammans bygga ett antal skolor under de närmaste fyra åren.

Målet är att Torsviks Förskola ska miljöcertifieras enligt EU GreenBuilding och ha en hög miljöprofil med låg energianvändning.

I projektet kommer befintlig skola att rivas samt ny förskola byggas med tillhörande markarbeten. Förskolan kommer att inrymma tre förskoleavdelningar med utrymmen för cirka 35 barn per avdelning med tillhörande personal.

- Lidingö stad och Skanska har samma mål - att skapa en god miljö för barnen och bygga lokaler som tar hänsyn till miljö- och klimatpåverkan, säger Anna Andersson Jasiulewicz, projektchef på Skanska.

Bygget påbörjas omgående och förskolan ska vara inflyttningsklar till skolstarten i januari 2012. Projektet kommer att sysselsätta cirka tjugofem personer.

Under byggtiden kommer Skanska att arbeta utifrån konceptet Grön Arbetsplats där bland annat belysning, uppvärmning och annan energianvändning anpassas för att vara så låg som möjligt. Dessutom ställs miljökrav på fordon och kemiska produkter, flaskvatten blir kranvatten och mycket annat.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anna Andersson Jasiulewicz, projektchef Skanska, tel: 010-448 10 88.
Per-Lennart Berg, presstalesman Skanska, tel: 010-448 88 28.
Skanskas direktnummer för media, tel: 010-448 88 99.

Om Skanska i Sverige
Skanska är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka 10 000 medarbetare och intäkterna för byggverksamheten uppgick 2009 till cirka 25 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2009 cirka 1 000 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera