Skip to main content

Skanska bygger skolor i Bristol för GBP 100 miljoner, ca 1,2 miljarder kronor

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2009 14:03 CEST

Skanska har fått uppdraget att bygga 6 skolor i Bristol, England. Kontraktssumman uppgår till GBP 100 miljoner, ca 1,2 miljarder kronor. Ordersumman inkluderas i orderingången för det andra kvartalet 2009.

Kund är Bristol City Council genom Bristol Local Education Partnership, LEP.

Skanska ska svara för utformning och byggande av nya skolbyggnader samt renovering av befintliga. I uppdraget ingår såväl klassrum som lokaler för laborationer, idrott och träning.

Kontraktet gäller fem skolor i olika delar av Bristol för ca 6.000 elever i åldrarna 11 till 18 år samt en specialskola. De nya skolbyggnaderna omfattar 29.000 kvm och renovering av befintliga skollokaler gäller 13.000 kvm.

Arbetet har inletts och skolorna ska färdigställas i etapper där den sista skolan ska vara klar 2011.

Bristol LEP är en tioårig partneringöverenskommelse som ingicks 2005 mellan Bristol City Council, Partnerships for Schools och Skanska Infrastructure Development med avsikt att modernisera och förnya skolor och utbildning i Bristol. Genom LEP har Skanska tidigare färdigställt fyra skolor inom PFI, det brittiska programmet för offentlig privat samverkan. Det nu aktuella kontraktet gäller inte PFI och Skanska Infrastructure Development medverkar därför inte som investerare.

Den brittiska regeringen har inlett en omfattande upprustning av landets skolor - "Building Schools for the future" (BSF) - med målet att under en tio-femtonårsperiod bygga om och förnya alla skolor för elever i åldrarna 11-18 år. Bristol City Council har valt Skanska som sin exklusiva och långsiktiga partner.

Skanska UK med ca 4.900 medarbetare hade 2008 intäkter som uppgick till 17,9 miljarder kronor. Bolaget är verksamt inom byggande av hus, anläggningar och distributionsnät samt byggservice.

Skanska Infrastructure Development är ett ledande företag inom offentlig-privat samverkan, OPS eller Public Private Partnerships, PPP. Affärsenheten investerar i, utvecklar och driver vägar, sjukhus, skolor, kraftverk och annan social infrastruktur i samarbete med den offentliga sektorn.För ytterligare information, kontakta:

Tanya Barnes, informationschef, Skanska UK, tel +44 1923 423 905
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 38
Direktlinje för media: 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Koncernen har idag 56.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2008 uppgick till 144 miljarder kronor.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy