Skip to main content

Skanska bygger Södra Marieholmsbron, Göteborg, för 554 miljoner kronor

Pressmeddelande   •   Dec 23, 2013 09:41 CET

Skanska har i joint venture med danska MT Höjgaard AS fått i uppdrag att bygga Södra Marieholmsbron över Göta Älv och Säveån i Göteborg. Uppdragsgivare är Trafikverket. Kontraktet är totalt värt 791 miljoner kronor, varav Skanskas andel är 70 procent, vilket uppgår till 554 miljoner kronor. Kontraktet bokförs i Skanska Sveriges orderingång för fjärde kvartalet 2013. 

Projektet omfattar en 1,5 kilometer lång tågbro, inklusive lyftsvängbro, som sträcker sig från Kvillebangården i norr till Olskroken i söder. Parallellt med, och i direkt anslutning till, den nya järnvägsbron ska en ny gång- och cykelbro anläggas. 

Den nya bron, som är en del i Marieholmsförbindelsen, ska resultera i utbyggnad av ytterligare ett spår på öppningsbar järnvägsbro parallellt med befintlig bana. Skanska byggde också den första delen i Marieholmsförbindelsen – Partihallsförbindelsen – som invigdes i december 2011.

Byggstarten är planerad till det första kvartalet 2014 och Södra Marieholmsbron beräknas vara färdigställd under andra kvartalet 2017. Projektet kommer som mest att sysselsätta cirka 130 personer.

Skanska Sverige är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande och bostads- och projektutveckling. Affärsenheten har cirka 11 000 medarbetare och intäkterna uppgick 2012 till cirka 30 miljarder kronor. Skanska utvecklar även kommersiella lokaler och infrastruktur i Sverige. 

För ytterligare information kontakta:

Tomas Dädeby, Regionchef, Skanska Sverige, tel: 010-448 80 31

Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2012 uppgick till 132 miljarder kronor.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera