Skip to main content

Skanska efterlyser en stark global överenskommelse vid COP15 i Köpenhamn

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2009 09:36 CET

I samarbete med ett antal internationella bolag har Skanska agerat för att driva på för en stark internationell överenskommelse vid FN:s klimatkonferens COP15 i Köpenhamn.

Skanska har som enda skandinaviska bolag och som enda företag ifrån byggindustrin medverkat till framtagandet av, och även undertecknat, Copenhagen Communiqué.

I kommunikén säger de 850 internationella företagsledare som är avsändare: ”I tider som dessa står den internationella företagsvärlden inför svåra och stora utmaningar. En svag uppgörelse i Köpenhamn skulle försvåra situationen genom att skapa osäkerhet och minskad tilltro. Desto ambitiösare ramverk klimatkonferensen lägger fast, desto bättre kommer företagen att kunna leverera. Att vänta är inget alternativ.”

Företagen är den enda del av det civila samhället som har resurser och kompetens att ändra världens framtida inriktning. Regeringarna kan stödja och driva på utvecklingen men huvuddelen av arbetet kommer i praktiken att utföras av olika företag.

– Detta är en avgörande fråga för oss inom industrin, världen behöver mera och snabbare handling. En stark internationell uppgörelse krävs för att företagen ska kunna göra det de är bäst på – långsiktig planering och ett effektivt utnyttjande av de gemensamma resurserna. Utan ett tydligt ramverk kommer företagen antagligen att tveka att agera, säger Johan Karlström, VD och koncernchef Skanska.

I samband med klimatmötet COP15 i Köpenhamn kommer Skanska i samarbete med Norrporten att arrangera ett möte med företag som är drivande för en global överenskommelse. Skanska och Norrporten upplåter den moderna kontorsfastigheten ”Neroporten” mellan flygplatsen och Köpenhamns centrum.

Idag står byggnader under sin livstid för nära 40 procent av koldioxid-utsläppen i världen, vilket är mer än exempelvis fordonsindustrin. Skanska har såväl ambition som kunnande för att leda utvecklingen och minska byggsektorns klimatpåverkan.

– Inom Skanska är vi fast beslutna att medverka till att samhället kan undvika skadliga förändringar i klimatet, säger Johan Karlström, VD och koncernchef Skanska.

Som en del i ansträngningarna för minskad klimatpåverkan har Skanska inrättat en ny global enhet för gröna affärer med uppgift att förstärka det gröna erbjudandet till kunderna. Detta arbete kan innefatta såväl tekniska lösningar som överenskommelser om kontinuerlig uppgradering för att en fastighet ska vara så energieffektiv som möjligt även efter färdigställandet.

– Klimatfrågan måste kontinuerligt diskuteras med sikte på energieffektiva lösningar som har låg miljöpåverkan. Vi uppmuntrar kunderna att medverka i en dialog om hur vi tillsammans kan reducera klimatpåverkan, säger Cecilia Fasth, som är Green Business Officer (GBO) i Skanska.

Hela Copenhagen Communiqué och medverkande företag finns på: www.copenhagencommunique.com

För ytterligare information, kontakta:

Cecilia Fasth, Green Business Officer (GBO), Skanska,
tel +46 10 448 44 16, +46 70 528 38 15.
Pelle Berg, Presstalesman Skanska, tel +46 10 448 88 28.
Direktlinje för media: tel +46 10 448 88 99.

Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Koncernen har idag 55.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2008 uppgick till 144 miljarder kronor.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera