Skip to main content

Skanska får genombrott för sin serviceverksamhet i Norge

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2004 09:10 CEST

Skanska Services har fått sitt första större uppdrag i Norge – för Arcus, norska Vin & Sprit. Därmed får Skanska genombrott för sin norska service-verksamhet. Det handlar om facilities management vilket innebär samordning av stödet till kärnverksamheten det vill säga den interna servicen såsom exempelvis förebyggande underhåll av produktionsanläggningar, städning, telefoni, fastighetsskötsel och säkerhet.

Skanska Services första större uppdrag går ut på att vara långsiktig samarbetspartner åt Arcus med start 1 augusti. Skanska ska stödja Arcus i effektiviseringen av internservicen och påtagligt sänka kostnaderna vid kontors- och produktions-anläggningen i Oslo.

– I våra serviceuppdrag garanterar vi både kostnadsbesparingar och en mer effektiv service. Avtalet med Arcus markerar ett viktigt genombrott för oss i Norge, säger Mats Jönsson, VD i Skanska Services.

Intresset för såväl facilities management och OPS, Offentligt Privat Samarbete, bland norska företag och myndigheter gör att Skanska ser positivt på framtidsutsikterna i Norge.

– Vi för just nu diskussioner med ett antal bolag och kommuner om att sköta deras internservice. Vi är även intresserade av att förvärva fristående servicebolag, säger René Jacobsen, VD för Skanska Facilities Management Norge som är ett dotterbolag till Skanska Services.

Facilities management är en del av Skanskas strategi vid sidan av att utveckla och bygga fastigheter och infrastruktur. Grundkunskapen i såväl byggande som facilities management är projektledning – koordinering och utveckling av människor och materiella resurser.

För mer information kontakta
Mats Jönsson, VD Skanska Services, telefon 070-322 88 99
René Jacobsen, VD Facilities Management Norge, telefon +45 40 15 18 02

Skanska Facilities Management är ett dotterbolag inom Skanska Services. Vi utför, koordinerar och utvecklar servicen på arbetsplatser, i produktionsanläggningar samt av själva fastigheten, för att företag och myndigheter ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet. Skanska Services huvudmarknader är Sverige, Danmark, Norge och Finland. Omsättningen uppgick år 2003 till cirka 2,2 miljarder kronor och antalet anställda är cirka 2 000. Kunder är bland annat Biacore, Electrolux, GE Healthcare, Philips, Pfizer, Volvo Car Corporation, SAAB och Scania

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy