Skip to main content

Skanska får stort installationsuppdrag i London för GBP 54 miljoner, ca 620 miljoner kronor

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2009 11:35 CET

Skanska ska utföra installationerna till centret för ett större sportevenemang i östra London. Kontraktssumman uppgår till GBP 54 miljoner, ca 620 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för det fjärde kvartalet. Kund är Carillion som är ansvarigt för husbyggnadsuppdraget.
Skanska ska ansvara för utformning, upphandling och byggande av samtliga mekaniska och elektriska installationer i centrets två byggnader som omfattar totalt 86.000 kvm.

I Skanskas kontrakt ingår installationer för el, ventilation, vatten och avlopp samt ledningar för brandlarm, kontroll- och säkerhetssystem.

Ventilationsdelen omfattar 30 stora anläggningar med närmare 70 stora luftbehandlingsaggregat och över 1.100 mindre kyl- och fläktaggregat fördelade över alla lokaler. Dessutom ingår en rad system för att säkra eltillförseln, samt 350 km elledningar och över 15 km rörledningar i olika dimensioner över hela anläggningen.

Installationerna kommer i högsta möjliga grad att förtillverkas och Skanska kommer även att involvera hela leverantörskedjan för att minimera avfall som t ex emballage.

Tillsammans med huvudentreprenören sker även en satsning på säker arbetsmiljö och minimering av skador under devisen Going for Gold.

Planeringsarbetet har påbörjats och installationsarbetet inleds i januari 2010 och ska avslutas i juli 2011.

Skanska UK med ca 4.800 medarbetare hade 2008 intäkter som uppgick till 17,9 miljarder kronor. Bolaget är verksamt inom byggande av hus, anläggningar och distributionsnät samt byggservice. Skanska är även ledande inom det brittiska programmet för offentlig-privat samverkan, PFI (Private Finance Initiative).


För ytterligare information, kontakta:

Tanya Barnes, informationschef, Skanska UK, tel +44 1923 423 905
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 38
Direktlinje för media: 010-448 88 99
Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Koncernen har idag 55.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2008 uppgick till 144 miljarder kronor.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.