Skip to main content

Skanska fortsätter på inslagen väg i affärsplanen 2016-2020

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2015 09:21 CET

Skanskas hemmamarknadsstrategi står fast inom den nya affärsplanen för 2016-2020 och projektutvecklingsverksamheten ska expandera. Den nya planen innefattar höga ambitioner och målsättningar, som syftar till att Skanska ska erbjuda sina aktieägare högst totalavkastning i sektorn.

Byggverksamheten ska växa kontrollerat på befintliga hemmamarknader och bidra både operativt och finansiellt till utvecklingsverksamheten, enligt rådande affärsmodell. Projektutvecklingen ska växa under kommande fem år och uppnå ett lika stort värdeskapande som byggverksamheten.

Skanskas kommersiella fastighetsutveckling ska expandera genom ökade investeringar och hävstången i affärsmodellen för infrastrukturutvecklingen ska nyttjas. Bostadsutvecklingen ska vara stabil på hemmamarknaderna.

Finansiella mål 2016-2020:

  • Avkastning på eget kapital ≥ 18%
  • Rörelsemarginal i byggverksamheten ≥ 3.5%
  • Avkastning på sysselsatt kapital ≥ 10% för alla projektutvecklingsverksamheter
  • Utdelningspolicy att betala ut 40-70% av årets resultat

Nettoskuldsättning 2016-2020:

  • Om rätt möjligheter dyker upp kan Skanska använda sig av skuldsättning för att dra fördel av rådande lågräntemiljö. Operativa finansiella tillgångar/skulder, netto, kan då tillåtas bli negativ

För ytterligare information kontakta:

Magnus Persson, chef Investor Relations, Skanska AB, tel 010-448 64 29

André Löfgren, Investor Relations, Skanska AB, tel 010-448 13 63

Edvard Lind, Presschef, Skanska AB, tel, 010-448 88 08

Direktnummer för media, tel 010-448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller Gröna projekt. Koncernen har idag 60 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och Nordamerika. Omsättningen år 2014 uppgick till 145 miljarder kronor.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.