Skip to main content

Skanska har sålt samtliga sina aktier i Nobia

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2003 09:00 CEST

Skanska AB har idag sålt samtliga sina aktier i Nobia AB. Försäljningen omfattar 7 203 549 aktier, motsvarande 12,5 procent av kapitalet och rösterna i Nobia.

Skanska erhöll aktierna i Nobia som likvid för aktierna i Poggenpohl, vilka avyttrades till Nobia i slutet av år 2000. En fjärdedel av Skanskas aktier i Nobia såldes i samband med börsnoteringen av Nobia 2002. Försäljningen av resterande aktier i Nobia är därmed ett naturligt steg i försäljningen av rörelsefrämmande tillgångar.

Aktieförsäljningen generar en intäkt på 417 miljon kronor efter avdrag av försäljningsomkostnader. Aktierna har sålts till ett antal institutionella investerare i Sverige och utlandet. Genom försäljningen gör Skanska en reavinst om cirka 14 miljoner kronor som kommer att redovisas i "övriga finansiella poster" i det andra kvartalet 2003.

För ytterligare information, kontakta:
Peter Wallin, direktör, Investor Relations, Skanska AB, tel 08-753 8886

Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera