Skip to main content

Skanska hyr ut gamla Riksbankshuset i Göteborg

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2003 09:41 CET

Skanska Fastigheter Göteborg AB har tecknat 10-årigt hyresavtal med FöreningsSparbanken av samtliga kontorslokaler i gamla Riksbankshuset på Södra Hamngatan i Göteborg. Den förhyrda ytan är cirka 4.100 kvm.

Skanska Fastigheter Göteborg förvärvade fastigheten 1998 av Sveriges Riksbank. Byggnaden uppfördes ursprungligen på 1880-talet och har genomgått en omfattande renovering och nybyggnation bakom den pampiga fasaden. Delar av kvarteret revs för att ge plats åt moderna kontor, samtidigt som byggnaden mot Södra Hamngatan restaurerades.

"FöreningsSparbanken har sedan en tid tillbaka inlett en offensiv för att ta nya marknadsandelar i allmänhet och på företagssidan i synnerhet. När vi fick möjlighet att bli nya hyresgäster i Riksbankshuset på Södra Hamngatan tvekade vi inte en sekund. Med detta läge blir vi mer synliga på marknaden och jag är övertygad om att det stärker bankens profil i Göteborg. Fastigheten är smakfullt renoverad och erbjuder en öppen och spännande lösning. Våra planer är att samla alla kundnära funktioner samt regionledningen i Riksbankshuset." säger Peter Rydell, vice VD, regionchef Västra regionen FöreningsSparbanken.

"Genom denna förhyrning förstärker vi Södra Hamngatans profil som finansstråk. Intentionen med projektet var att återskapa det ursprungliga Riksbankshusets karaktär. Detta fulländas nu genom att FöreningsSparbanken förlägger sitt regionkontor i fastigheten" säger Lars Vardheim, VD Skanska Fastigheter Göteborg.

Skanska Projektutveckling Sverige arbetar framförallt med att initiera, utveckla, förvalta och sälja kommersiella fastighetsprojekt (kontor, logistik- och volymhandelsanläggningar). Tyngdpunkten finns i Stockholm Göteborg och i Öresundsregionen. Skanska Fastigheter Göteborg är ett dotterbolag till Skanska Projektutveckling Sverige AB.

För ytterligare information, kontakta:
Lars Vardheim, VD Skanska Fastigheter Göteborg,
tel 031-771 11 01 eller 073-410 11 33

Gösta Backmark, Projektchef Skanska Fastigheter Göteborg
tel 031-771 11 07 eller 070-595 32 27

Peter Rydell, vice VD, regionchef Västra regionen FöreningsSparbanken
tel 031 - 62 04 55


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy