Skip to main content

Skanska ingår villkorat avtal om försäljning av fastigheten Gullbergsvass 5:26, kv Tennet i Göteborg

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2013 09:40 CET

Skanska har ingått ett villkorat avtal om försäljningen av fastigheten Gullbergsvass 5:26 i Göteborg. Köparen Platzer annonserar idag en nyemission med syfte att bland annat kunna förvärva fastigheten kv Tennet på Kilsgatan 4 från Skanska. Avtalet är villkorat av genomförd nyemission. När villkoren för avtalet är uppfyllda kommer Skanska att meddela köpeskilling samt tidpunkt för tillträde av fastigheten. 

Skanska Kommersiell Utveckling Norden initierar och utvecklar fastighetsprojekt inom kontor, logistik och affärshus. Kontorsverksamheten är koncentrerad till de tre storstadsregionerna i Sverige, Köpenhamnsregionen i Danmark, Helsingfors i Finland samt Oslo i Norge. Utvecklingen av logistik- och volymhandelsfastigheter bedrivs på strategiska orter i Sverige, Danmark och Finland.

För ytterligare information, kontakta:

Micko Pettersson, VD, Skanska Fastigheter Göteborg, tel 010-448 45 33

Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2012 uppgick till 132 miljarder kronor.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy