Skip to main content

Skanska kommenterar första kvartalets orderingång, intäkter och bostadsförsäljning vid dagens årsstämma

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2009 08:54 CEST

Vid dagens årsstämma i Skanska AB kommenterar Johan Karlström, VD och koncernchef, bolagets preliminära orderingång, intäkter och bostadsförsäljning under årets första kvartal.

Orderingången i Byggverksamheten uppgick preliminärt till 22,9 miljarder kronor (34,3) under det första kvartalet 2009, vilket är 33 procent lägre jämfört med samma period förra året. I lokal valuta var nedgången 40 procent. På de nordiska marknaderna minskade orderingången i lokal valuta med 23 procent jämfört med första kvartalet 2008.

Av minskningen i orderingången på 33 procent är 14 procent, motsvarande ca 4,7 miljarder kronor, hänförligt till den amerikanska anläggningsverksamheten (Skanska USA Civil). Det aviserade stimulanspaketet har medfört att många myndigheter beslutat senarelägga anbudstiden för sina projekt för att senare under året eventuellt kunna komma i åtnjutande av stimulanspaketet för sin projektfinansiering. Bolaget ser nu tecken på att flödet av projekt för denna verksamhet att lämna anbud på kommer att öka under resterande del av året.

Orderstocken per den 31 mars 2009 uppgick till 141,3 miljarder kronor (143,2). I lokala valutor föll orderstocken med 4 procent.

- Vi har en förhållandevis god orderstock i Byggverksamheten. Detta beror bland annat på att vi har stora och fleråriga projekt i orderboken, vilket till viss del uppväger den fördröjning vi sett av nya projekt inom den amerikanska anläggningsverksamheten. Vi ser nu också att det inom detta område kommer ut fler projekt för anbud senare i år, säger Johan Karlström, VD och koncernchef Skanska.

- Den stora utmaningen för Byggverksamheten är att vinna nya uppdrag för 2010 då den svagare konjunkturen sannolikt kommer att påverka oss mer. Om orderingången fortsätter att minska kan vi inte utesluta att det blir nödvändigt med ytterligare kostnadsneddragningar, säger Johan Karlström.


Bostadsförsäljningen minskade under det första kvartalet i år. 440 bostäder har sålts, en minskning med 47 procent jämfört med det första kvartalet 2008. I Tjeckien och Finland gick försäljningen ned kraftigt. I Sverige och Norge noterades en viss återhämtning och bolaget sålde något fler bostäder än under motsvarande period föregående år och jämfört med fjärde kvartalet förra året var ökningen markant.

- Den fortsatta utvecklingen inom bostadsmarknaden är svårbedömd men om den positiva trenden i Sverige och Norge från årets inledning fortsätter kommer vi att starta nya projekt under året. Däremot kommer vi fortsatt att vara försiktiga med nya projektstarter i Finland där vi fokuserar på att sälja bostäder i redan färdiga och pågående projekt, säger Johan Karlström.

Intäkterna inom Byggverksamheten uppgick preliminärt till 29,8 miljarder kronor (30,5) i det första kvartalet. I lokal valuta var nedgången 16 procent. För de nordiska marknaderna var nedgången i lokal valuta 15 procent. Intäkterna inom Bostadsutveckling uppgick preliminärt till 1,4 miljarder kronor (2,0) i det första kvartalet.

Skanskas fullständiga kvartalsrapport kommer att offentliggöras den 6 maj.
För ytterligare information, kontakta:

Pontus Winqvist, direktör, Investor Relations, Skanska AB,
tel 010-448 88 51
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 38
Direktlinje för media: 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Koncernen har idag 56.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2008 uppgick till 144 miljarder kronor.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.