Skip to main content

Skanska lämnar över motorväg i Finland

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2012 15:39 CEST

Idag lämnar Skanska, genom bolaget Tieyhtiö Nelostie, i enlighet med avtal över motorvägen mellan Träskända och Lahti till det finska Trafikverket. Skanska tecknade 1997 ett 15-årigt avtal om planering, finansiering, byggande samt drift och underhåll av motorvägen. Nu när avtalet går ut överlämnas vägen till Trafikverket utan ersättning och i överenskommet skick. 

Projektet var det första privatfinansierade motorvägsbygget i Norden. Finska vägverket har beräknat att vägen sparar 20-30 miljoner Euro av samhällets medel årligen, i form av färre olyckor och snabbare framkomlighet. 

För ytterligare information kontakta:
Edvard Lind, presschef, telefon: 010-448 88 08
Direktlinje för media, telefon: 010-448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Under 125 år har Skanska varit ett modernt och innovativt projektutvecklings- och byggföretag, som byggt vad samhället behövt. Idag är Skanska ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 53 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2011 uppgick till 123 miljarder kronor.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.