Skip to main content

Skanska lyser upp Gröna Skrapan med energisnål belysning

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2010 11:48 CET

Skanskas energisnåla kontorshus Gårda i Göteborg är Nordens klimatsmartaste. Gröna Skrapan kommer att lysas upp med energisnål LED-belysning över julen.

Gröna Skrapan har byggts av Skanska och är den första kontorsfastigheten i Norden som miljöcertifieras på allra högsta nivå, Platinum, enligt det internationella miljöcertifieringssystemet LEED.

– Gröna Skrapan har blivit ett naturligt val för företag med höga miljökrav och är redan uthyrd till 75 procent. De första hyresgästerna har redan flyttat in och kommer att kunna glädjas av energisnål och miljöriktig julbelysning, säger Mats Dynevik, marknadschef på Skanska Fastigheter Göteborg.

Dagarna innan den första advent fick kontorshuset en miljöriktig julbelysning bestående av LED-belysning. Fördelen med LED-belysning är att den drar mycket mindre energi än vanliga glödlampor, drygt 90 procent mindre, har i princip ingen värmeutstrålning alls samt att dioderna inte innehåller några miljöfarliga ämnen som kvicksilver eller bly.

Julbelysningen på Gröna Skrapan är utformad som en klassisk grön gran med en stjärna på toppen och kommer att lysa över Göteborgs nya landmärke.

– Gröna Skrapans alla miljöfördelar och klimatsmarta lösningar kan spara in 3 000 000 kWh vilket motsvarar 3 miljoner kronor varje år, säger Mats Dynevik.

Kontorshuset har minst 25 procent lägre energianvändning än Boverkets normer för nybyggda fastigheter och 60 procent längre än ett motsvarande kontorshus från 70-talet.

Gröna Skrapan omfattar 17 000 kvm och har bland annat miljöbilspool och eluttag för elbilar samt genomgående certifierat trä. Energiförsörjningen är miljövänlig samt att det kommer att erbjudas energirådgivning för hyresgäster. Även Skanskas enheter har nu påbörjat sin flytt till Gröna Skrapan, vilket kommer att göras i etapper.

LEED

LEED - Leadership in Energy and Environmental Design är det världsledande miljöcertifieringssystemet där klassificering görs i fyra olika nivåer. Det är ett frivilligt system för att driva på resurseffektivt och miljömässigt uthålligt byggande.

LEED fokuserar på ett antal nyckelområden som tillsammans ringar in helheten i byggprojektet. Nyckelområden som bedöms och betygsätts är bl a resursanvändning, design, inomhusklimat samt minimering av både avfall och energianvändning.

EU GreenBuilding
Gårda uppfyller kraven för EU Green Building-märkning. Det innebär att husets energianvändning blir minst 25 procent lägre än vad som föreskrivs i Boverkets normer för nybyggda fastigheter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Dynevik, marknadschef, Skanska, tel: 010-448 44 43
Peter Gimbe, presschef, Skanska, tel: 010-448 88 38
Direktnummer för media, tel: 010-448 88 99

Om Skanska i Sverige
Skanska är Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka 10 000 medarbetare och intäkterna för byggverksamheten uppgick 2009 till cirka 25 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2009 cirka 1 000 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan, OPS.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera