Skip to main content

Skanska moderniserar och bygger ut skola i Washington DC, USA, för cirka 430 miljoner kronor

Pressmeddelande   •   Jan 05, 2016 09:23 CET

Skanska har tecknat avtal för att modernisera och bygga ut Lafayette Elementary School i Washington, DC, USA, och kommer att inkludera 51 miljoner dollar, cirka 430 miljoner kronor, i orderingången för Skanska USA Building för det fjärde kvartalet 2015.

Den totala kontraktssumman uppgår till 72 miljoner dollar, cirka 610 miljoner kronor. Den inledande fasen, värd 21 miljoner dollar, cirka 180 miljoner kronor, inkluderades i orderingången för det tredje kvartalet 2015.

Lafayette Elementary School, which serves nearly 700 students, was built in the 1930s, with an addition in the 1970s. The current building is 9,200 square meters. The expansion project of approximately 11,000 square meters will replace the section added in the 1970s, plus an additional 5,500 square meters.

Lafayette Elementary School byggdes på 1930-talet och byggdes ut på 1970-talet. Den nuvarande byggnaden omfattar cirka 9 200 kvadratmeter. De cirka 11 000 kvadratmeter som tillförs kommer att ersätta tidigare utbyggnation, plus ytterligare 5 500 kvadratmeter.

Moderniseringen omfattar återställandet av befintliga fasad, total inre renovering av strukturer från 1930-talet, en mindre utvidgning av befintlig parkering, renovering av utvändiga lekytor samt gröna tak och andra funktioner för dagvattenhantering för att möta de senaste miljökraven.

Projektet är designat för att uppnå minst LEED Gold-certifiering. Förarbeten påbörjades i februari 2015 och projektet väntas vara slutfört i november 2016.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development North America som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 9 600 medarbetare. 2014 uppgick intäkterna i USA till cirka 43,5 miljarder kronor.

För ytterligare information, kontakta:

Pamela Monastra, Communications, Skanska USA, tel: +1 404 946 7533

Andreas Joons, Pressekreterare, Skanska AB, tel 010-449 04 94

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Idag är Skanska ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 60 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2014 uppgick till 145 miljarder kronor.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.