Skip to main content

Skanska och Familjebostäder bygger 137 hyresrätter i Stockholm

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2003 09:37 CET

Skanska och Familjebostäder ska bygga 137 hyreslägenheter i Årstadal,
Liljeholmen i Stockholm. Projektet bygger på ett samarbetsavtal där båda
parter ska arbeta för att sänka kostnaderna i projektet. Att hitta
lösningar för att effektivisera byggprocessen kommer därmed att löna sig
för samtliga.

- För det första känns det särskilt bra att påbörja byggandet av fler
hyresrätter i Stockholm, behovet är som bekant mycket stort, säger
Ingvar Andreasson, teknisk direktör på Familjebostäder. För det andra
har vi hittat en för oss ny samarbetsform tillsammans med Skanska som
ger oss båda en tydlig morot att samarbeta öppet och hitta
kostnadseffektiva lösningar.

Redan innan bygget startat finns ett konkret exempel på hur modellen
skurit en kostnad. I stället för att Skanska skulle hyra dyr mark för
byggbodar bredvid tomten där hyresrätterna ska byggas kunde
Familjebostäder genom sitt nätverk hyra mark billigare. Det gynnar
projektet som helhet.

- Behovet av hyresrätter är mycket stort och det krävs olika lösningar
för att komma igång med byggandet. En effektivare byggprocess med fokus
på ökat samarbete, nya lösningar och genomtänkt inköpsarbete är vårt
bidrag i det här projektet, säger Rolf Lundqvist, affärschef Skanska.

Projektet upphandlades i konkurrens i inledningsskedet, enligt Lagen om
offentlig upphandling. Därefter sågs samarbetsformen över för att skapa
öppenhet och kunna sänka kostnader och effektivisera byggprocessen.

För att sänka kostnaderna i projektet ska Skanska och Familjebostäder:
· använda effektiva tekniska lösningar
· utnyttja Skanskas och Familjebostäders inköpskällor runt om i
världen, t ex när det gäller badrumsporslin och snickerier
· effektivisera produktionen genom exempelvis prefabricerade
element
· se till att skapa förutsättningar för effektivare förvaltning,
det vill säga långsiktigt låg kostnad för förvaltningen

Första inflyttningen sker under hösten 2005.

För bilder kontakta
Anna Näslund, tel 08-504 355 46, anna.naslund@skanska.se

För ytterligare information kontakta
Rolf Lundqvist, Affärschef Skanska Sverige, tel. 08-504 36 074,
mobil 070-516 67 80

Ingvar Andreasson, Teknisk direktör Familjebostäder, tel. 08-737 20 00.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera