Skip to main content

Skanska överväger försäljning av aktieinnehavet i dotterbolaget Skanska Cementation India

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2004 12:13 CEST

Skanska överväger en eventuell försäljning av sitt aktieinnehav i Skanska Cementation India Ltd, motsvarande 80,4 procent av aktierna i bolaget. Processen är ännu i ett tidigt skede och inga definitiva beslut har fattats.

En eventuell försäljning skulle vara ett led i Skanskas strategi att ha en ledande position på ett antal utvalda geografiska marknader.

Skanska Cementation India Ltd är börsnoterat i Indien och bedriver i första hand väg- och anläggningsbyggande på den indiska marknaden. För 2003 uppgick bolagets nettoomsättning till cirka 1 miljard kronor, med ett rörelseresultat på cirka 15 miljoner kronor.

Det bokförda värdet i Skanska av bolagets sysselsatta kapital uppgår till omkring 200 miljoner kronor, varav cirka 110 miljoner avser goodwill sammanhängande med Skanskas förvärv 2000 av Kvaerner Construction, där Cementation India ingick. I vilken utsträckning som priset vid en eventuell försäljning kan komma att täcka det bokförda värdet av det sysselsatta kapitalet återstår att fastställa i den pågående processen.

För ytterligare information, kontakta:

Peter Gimbe, informationsdirektör, Skanska AB,
tel 08-753 88 38

Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy